nieuws

Ook NSRailinfrabeheer mag aannemers laten controleren

bouwbreed Premium

den haag – Ook NS Railinfrabeheer kan straks aannemers laten controleren op criminele activiteiten. Het kabinet heeft vrijdag besloten de nieuwe wet Bibob uit te breiden. Aanvankelijk was het de bedoeling dat alleen overheden gebruik konden maken van het speciale screeningsbureau.

Per 1 januari van het komend jaar wordt de omstreden Wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur (Bibob) van kracht. Het Rijk gaat gegevens bijhouden over sectoren die gevoelig zijn voor criminele inmenging, waaronder de bouw. Aanbestedende diensten kunnen advies inwinnen over de criminele achtergrond van de bedrijven waarmee ze zaken willen doen. Ook op basis van vermoedens of lopende justitiële onderzoeken kan dan een negatief advies worden gegeven. Nieuw is dat naast Rijk, gemeenten en waterschappen ook zeventig zelfstandige bestuursorganisaties die openbaar aanbesteden, onder de wet zullen vallen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om NS Railinfrabeheer, de Kamers van Koophandel en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat aanbestedende diensten zwarte lijsten aanleggen op basis van negatieve adviezen. Volgens woordvoerder Wassenaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken dient voor iedere aanbesteding een nieuw advies te worden aangevraagd. Brancheorganisaties als het AVBBwaarschuwen juist dat veel diensten die moeite niet zullen nemen en dat bedrijven daardoor ten onrechte een slechte naam krijgen.

Reageer op dit artikel