nieuws

Ontwikkelaars Rijswijks woningproject blij met allure landgoed De Nieuwe Burght maar niet met oponthoud

bouwbreed Premium

den haag – Landgoed De Nieuwe Burght in Rijswijk blijft een heet hangijzer. Stelden de projectontwikkelaars eerst nog de gemeente Rijswijk aansprakelijk voor het plegen van contractbreuk, nu is er een nieuwe speler in het spel; de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Nee, het gaat niet van een leien dakje bij het project waarbij in totaal 55 statige herenhuizen en appartementen moeten verrijzen in de historische landgoederenzone rond landhuis Te Werve en de Van Vredenburchweg in Rijswijk. In deze zone bevindt zich nu een zwembad dat gesloten is en op de lijst staat om te worden gesloopt. De nieuwbouw in historische stijl is voorzien op het zwembadterrein en een voormalig hockeyveld met sintelbaan van Shell. Een wijziging in het bestemmingsplan is aangevraagd bij de provincie maar tot op heden is er nog geen verklaring van geen bezwaar afgegeven. Zo gauw die binnen is, kan de bouwvergunning worden afgegeven. Dachten de projectontwikkelaars Bouwfonds en Provast, die het gebied gaan herontwikkelen. Maar niets blijkt nu minder waar. Want Monumentenzorg roert zich. Deze vraagt in een brief aan de Rijswijkse gemeenteraad om opnieuw advies uit te brengen over het landgoed Te Werve voor de aanwijzing als beschermd rijksmonument. Met de nadruk op ëopnieuwí, omdat de gemeenteraad twee jaar geleden al positief heeft geadviseerd over de rijksmonumentenstatus van het historische landgoed.

Status monument straalt af op hockeyveld

Opnieuw

De Historische Vereniging Rijswijk (HVR) meent echter dat er een gebied ontbreekt in de aanwijzing van het landgoed als rijksmonument. Het gaat om het noordoostelijk deel, dat momenteel bestaat uit een voormalig hockeyveld en een sintelbaan. De HVR heeft de Rijksdienst twee jaar geleden geadviseerd om de omgrenzing van het landgoed te wijzigen en dit gebied ook in de aanwijzing op te nemen. A. Gerritsen van de HVR: ìEen landgoed, ik spreek eigenlijk liever over buitenplaats, bestaat uit een aantal verplichte onderdelen zoals een hoofdgebouw, bijgebouwen, de orangerie, buitenplaats, boerderij en weide. De weide is in dit geval het noordoostelijk gebied en deze is buiten beschouwing gelaten in de aanwijzing van het landgoed als rijksmonument.

Plattegrond

De plattegrond van het landgoed dateert van 1920 en heeft over het algemeen een rechthoekige vorm. Het weglaten van het noordoostelijk gebied hierin maakt de vorm onlogisch. Maar nog belangrijker is dat zonder dit gebied, er eigenlijk niet over de status ëlandgoedí kan worden gesproken.î Aangezien de Rijksdienst het aanwijzen van landgoederen niet als eerste prioriteit op de agenda heeft staan en bovendien nog eens te maken heeft met een grote achterstand in de administratie, heeft zij het advies van de HVR nu pas behandeld. De Rijksdienst deelt de mening van de HVR en heeft de gemeenteraad van Rijswijk gevraagd opnieuw advies uit te brengen over het gewijzigde voorstel. De verwachting is dat de gemeenteraad in november een besluit neemt over het uit te brengen advies. A.D. van der Voort van Provast reageert gelaten op het onverwachte obstakel op de weg naar de realisatie van Landgoed De Nieuwe Burght. Hij vindt het weliswaar zeer terecht dat het landgoed een beschermd rijksmonument is, maar is het niet eens met aanwijzing van het noordoostelijk gebied als onderdeel van het landgoed. ìHet gaat om een al jaren geleden in onbruik en verval geraakt hockeyveld en sintelbaanî, schetst hij. Met de realisatie van Landgoed De Nieuwe Burght willen wij als ontwikkelaars juist een impuls geven aan de landgoedzone. De voormalige sportvoorzieningen worden gesaneerd en wij zullen substantieel investeren in de verbetering van de landschappelijke kwaliteit van de locatie.î Volgens de ontwikkelaar onderschrijven diverse instanties, waaronder het door de gemeente aangetrokken Buro Hollandschap, de waarde die door het bouwplan wordt toegevoegd aan de locatie. ìIk ga er dus van uit dat het project doorgaat en dat begin 2003 met de bouw zal worden begonnen.î In 1998 wilde Shell af van zijn ruim 17.000 vierkante meter grote recreatiegebied dat bij het landgoed Te Werve hoorde. De gemeente Rijswijk toonde interesse en is vervolgens gaan praten met Shell. Er was toen al sprake om het oude zwembad langs de Huis te Wervelaan te slopen. In het bestemmingsplan was op dit ongeveer 4400 vierkante meter stuk grond al voorzien in nieuwbouw. Zo is het plan van projectontwikkelaars Bouwfonds en Provast ontstaan om het nieuwbouwproject in de zeventiende-eeuwse stijl te realiseren. Het plan Landgoed De Nieuwe Burght is geinspireerd op het Huys Te Nieuwburgh (het paleis van Frederik Hendrik waar de vrede van munster is getekend). In totaal beslaat het plan ruim 22.000 vierkante meter. De gemeente Rijswijk stelt hiervoor de grond beschikbaar na sloop van het zwembad en Shell levert de rest van de grond. De HVR was in principe akkoord met het oorspronkelijk ontwerp. Gerritsen: ìIn die plannen telde het complex 36 herenhuizen en appartementen in plaats van 55. Hierdoor werd de zwembadlocatie volledig bebouwd zonder het landgoed aan te tasten. Dit gaat niet meer op voor het huidige ontwerp, waarin het complex een kwartslag is gedraaid. Bovendien is het 23 meter hoog en de torens rijzen in sommige gevallen zelfs tot 27 meter hoog. Dat lijkt in niets meer op het Huys Te Nieuwburgh, dat slechts twee verdiepingen telt.î

Verdiepinghoogte

Volgens Van der Voort weet de HVR sinds jaar en dag al van het bestaan van het plan. De opmerking over het oorspronkelijk ontwerp doet Van de Voort af als onjuist. ìDat ontwerp, dat overigens al dateert van 1995 en nota bene in overleg met de HVR tot stand is gekomen, bevatte 46 herenhuizen en acht appartementen. Het Landgoed is wel degelijk ontworpen met het Huys Te Nieuwburgh als referentieî, stelt hij. ìHet paleis bestond uit verdiepingen van ieder 6 meter hoog en dat wordt niet meer gebouwd in deze tijd. In hetzelfde volume passen meer bouwlagen omdat nu verdiepinghoogten worden gehanteerd van circa 3 meter. De nokhoogte van het gebouw is 19,6 meter en zelfs met inbegrip van de schoorstenen is het niet meer dan 23 meter. De nieuwbouw is bovendien niet hoger dan het te slopen zwembad.î Maar de uitvoer van het uiteindelijke plan zal nog even op zich laten wachten. De gemeenteraad is eerst aan zet om te adviseren over de monumentenstatus van het landgoed.

Reageer op dit artikel