nieuws

Nylon kramplaten maken stapel zandzakken stabiel

bouwbreed Premium

nieuw lekkerland – In de strijd tegen hoog water zijn zandzakken een beproefd middel. Hoe meer hoe beter lijkt wel het credo te zijn. Maar met een product om zandzakken te verankeren kunnen het er minder zijn. Dat scheelt ook bij het weer weghalen ervan.

Het systeem wordt geleverd door Greenbanks in Nieuw Lekkerland onder de naam Deltalok. Het gaat om een wereldwijd gepatenteerd systeem met kramplaten van vezelvesterkt nylon dat is ontwikkeld in Canada. Tijdens het opbouwen van een lichaam van zandzakken wordt bij iedere overgang tussen twee zakken een Deltalok-kramplaat gebruikt. De plaat heeft tanden naar twee zijden. ‘De constructie wordt hiermee een factor vier sterker gerekend op uittrekkracht’, stelt ing. K. Stigters van GreenBanks. Hoe het bezwijkmechanisme van een zandzakkenlichaam zich eigenlijk voltrekt, is echter onbekend. Uit advies dat bij het WL Delft Hydraulics is gevraagd, blijkt de opbouw van lichamen van zandzakken slechts op gevoel en vuistregels te berusten. Het systeem is gepresenteerd bij de jaarlijkse NATO-oefening voor de genietroepen die dit jaar in Nederland werd gehouden. Naar Stigters verwacht zal de daar ondervonden belangstelling zich zeker ook voordoen bij het Rijk, lokale overheden of waterschappen. De kramplaten zijn met 1,5 tot 2 euro per stuk best kostbaar. De kosten worden volgens Stigters in veel gevallen meer dan gecompenseerd doordat minder zandzakken gebruikt worden om het water te keren. Belangrijkste aspect daarbij zal het opruimen zijn. De ervaring leert dat bij dreigende situaties iedereen wel met opbouwen wil meedoen, maar dat voor het opruimen van de zandzakken toch betaalde mensen ingeschakeld moeten worden.

Reageer op dit artikel