nieuws

Nieuwe voorzieningen in verkeershandboek

bouwbreed Premium

Nieuwe voorzieningen in verkeershandboek

ede – De ASVV, het handboek met verkeersvoorzieningen voor wegen binnen de bebouwde kom, wordt aangevuld met vele ontwikkelingen die de laatste jaren hebben plaatsgevonden. De stand van zaken op het gebied van verkeersveiligheid, openbaar vervoer en dynamisch verkeersmanagement rechtvaardigt aanpassing van de editie uit 1996. Het nieuwe handboek moet uiterlijk 2004 gereed zijn. De herziening wordt uitgevoerd door CROW, kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur. Ter voorbereiding van de inmiddels vijfde editie van het handboek is CROW eind vorig jaar begonnen met onderzoek onder de gebruikers. Ideeën, opvattingen en wensen vanuit ‘het veld’ zijn zo goed mogelijk in beeld gebracht. Daaruit zijn onderwerpen gefilterd die in de nieuwe editie extra aandacht verdienen. Vier deelonderwerpen zijn toebedeeld aan een aparte werkgroep: nieuwe kennis, nieuwe wet- en regelgeving, duurzaam veilig voorzieningenbladen en parkeerkencijfers.

Reageer op dit artikel