nieuws

Nieuw plan voor Haags centrum

bouwbreed Premium

den haag – Het doek lijkt definitief gevallen voor de Zwarte Madonna, een recent flatgebouw in het hart van Den Haag. Het Haagse college van burgemeester en wethouders presenteerde dinsdag een plan om in dit deel van de stad twee ministeries, 520 huizen en een veel kantoren te bouwen.

De kosten van het bouwplan zijn ruim 600 miljoen euro. Er is nog een tekort van 3,2 miljoen euro. De bouw moet in 2014 worden afgerond. Of een en ander doorgaat, hangt af van de gemeenteraad. Die neemt op 26 september een besluit over de plannen. Het college ging tevens akkoord met het stedenbouwkundig plan van de Luxemburgse architect Rob Krier voor de Rivierenbuurt. Dit omvat de bouw van driehonderd woningen nabij het centrum. De nieuwbouw moet in 2007 worden opgeleverd.

Aangepast

Het plan om de in de jaren tachtig van de vorige eeuw gebouwde Zwarte Madonna te slopen om nieuwbouw mogelijk te maken voor de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie heeft felle kritiek geoogst. Evenals de eerder gepresenteerde stedenbouwkundige plannen voor het gebied. Aan een deel van die kritiek is tegemoet gekomen. Weliswaar zal de Zwarte Madonna verdwijnen, maar de rest van het plan is zodanig aangepast dat het goed past bij de andere bebouwing van het centrum van Den Haag. De bewoners van de Zwarte Madonna krijgen voorrang voor de nieuwbouw in het centrum of in de Rivierenbuurt. Een probleem daarbij is dat in het centrumplan slechts 125 sociale huurwoningen zijn opgenomen, terwijl de Zwarte Madonna enkele honderden van dit soort huizen telt. Wethouder Hilhorst verwacht wat dit betreft overigens geen problemen, omdat niet alle huurders terug willen naar de binnenstad. Het is de bedoeling nog dit najaar de Zwarte Madonna aan te wijzen als ‘actiegebied’. Bewoners van het omstreden complex zijn het niet eens met de sloopplannen en hebben reeds eerder aangekondigd naar de rechter te zullen stappen. Voor de bouw van de ministeries wordt een samenwerkingsovereenkomst met de rijksoverheid gesloten en een intentie-overeenkomst met projectontwikkelaar MAB.

Reageer op dit artikel