nieuws

Nederlandse herkomst Tokio Peil spannend verfilmd

bouwbreed Premium

den haag – Nederlandse waterbouwkundigen hielpen Japan eind negentiende eeuw aan het referentiepunt voor hoogtemetingen: Tokio Peil. Cineast Louis van Gasteren maakte er een film over die vanavond in premiËre gaat op het Nederlands Film Festival in Utrecht.

Hoofdpersonen in de film zijn de negentiende-eeuwse weg- en waterbouwkundigen G.A. Escher en J. de Rijke. De eerste had zijn opleiding genoten in Delft, de tweede had zich het vak in de praktijk eigen gemaakt. Die verschillende achtergrond leidde tot verschillende carriËreperspectieven bij Rijkswaterstaat en veroorzaakte uiteindelijk een pijnlijke verwijdering tussen de vakbroeders, die in Japan eerder vriendschap sloten. Door deze gedramatiseerde raamvertelling heen komen in de documentaire tal van Japanse waterbouwkundigen aan het woord. Zij nemen de kijkers mee naar kunstwerken in hun land, waarop Escher, de Rijke en vele andere Nederlandse waterbouwkundigen hun stempel drukten. Rivierlopen werden met oer-Hollandse kribben in bedwang gehouden, dammen bekleed met zinkstukken van rijshout beschermden de havens en door inpoldering werd vaardig land gewonnen. Hoewel ze in hun vaderland geheel zijn vergeten, worden de mannen achter deze kunstwerken in Japan gekoesterd en geÎerd met monumenten, musea en fraai gedecoreerde grafzerken. Tijdens de opening van het filmfestival gisteravond, ontving Van Gasteren een Gouden Kalf voor zijn bijdrage aan de Nederlandse filmcultuur. Tijdens zijn meer dan vijftigjarige filmcarriËre hield hij zich veel bezig met de (weg- en water)bouw. Zo filmde hij voor Dura in de jaren vijftig de ontwikkeling van een heuse woningfabriek. In dezelfde tijd legde hij de bouw van het dorp Nagele in de Noordoostpolder vast.

Opmaat

De prijs die hij in 1989 ontving voor een documentaire over de ontwikkeling van het Normaal Amsterdams Peil, bleek de opmaat tot zijn jongste project. In Japan aangekomen om de Sony-award in ontvangst te nemen, vroeg hij de waterbouwkundigen ter plekke welk referentieniveau zij hanteerden bij hun hoogtemetingen. Dat bleek het Tokio Peil te zijn, dat door de Nederlandse ingenieur Lindo was bepaald volgens het model van het NAP. Het is vastgelegd in een peilsteen in een stadspark. Twee jaar geleden verscheen onder Van Gasterens leiding al een boek over de verrichtingen van de Nederlandse ingenieurs in Japan, dat luistert naar dezelfde titel als de film: In een Japanse stroomversnelling. De documentaire draait vanaf 3 oktober in diverse Nederlandse filmtheaters.

Reageer op dit artikel