nieuws

Misbruik parlementaire enquÍte dreigt

bouwbreed

den haag – De eerste signalen zijn er dat gemeenten de parlementaire enquÍte bouwnijverheid gaan misbruiken. Bouwbedrijven wordt het mes op de keel gezet om zelfs onder kostprijs werken aan te nemen. analyse

Het grote uitknijpen door opdrachtgevers lijkt begonnen. ìOp een werk waar we keurig een open begroting naast de raming van de opdrachtgever hebben gelegd, was er geen enkele discussie over de kostprijs. De gemeente kwam toen met het argument dat de marktsituatie als gevolg van de enquÍte nu zo is dat we maar 10 procent onder kostprijs moesten inschrijvenî, vertelt een aannemer die om commerciÎle redenen niet wil zeggen om welke gemeente het gaat en zelf ook niet bij naam in de krant wil. Het is niet het enige voorbeeld dat Cobouw ter ore komt waaruit blijkt dat gemeenten proberen aannemers tot op het bot uit te knijpen. Al eerder hebben aannemers laten weten 10 tot 15 procent onder kostprijs in te schrijven uit angst opdrachten te missen. Hoewel ze met zwaar verlies werken, gaat de continuÔteit van hun bedrijf nu voor. Gemeenten lijken nu te denken dat die lage prijzen de marktprijzen zijn. Onder bouwers is hierover al de nodige onrust ontstaan. Op korte termijn is de continuÔteit weliswaar gered, maar geen bedrijf kan het zich permitteren dit soort praktijken lang vol te houden. De dreiging van een koude sanering in de branche begint dan ook groot te worden.

Besparen

Daarnaast wordt het ergste gevreesd voor de kwaliteit. Door onder kostprijs te werken, zullen bouwers in de uitvoering proberen overal op te besparen. Dit kan door sneller of met minder mensen het werk uit te voeren, maar daar zitten grenzen aan. Ook kan geprobeerd worden te besparen op veiligheid en arbeidsomstandigheden. Dat geeft echter weer risicoís voor de bouwvakkers, waarvoor de aannemers al snel door arbeidsinspectie of bonden hard op de vingers zullen worden getikt. Dan blijft als enige mogelijkheid voor verliesminimalisatie over in te boeten op de kwaliteit. Op langere termijn zijn de gevolgen nog erger. Nu al staat de bouw niet echt bekend als innovatief. Wat er aan onderzoek gebeurt is vooral collectief onderzoek zoals bij het CUR wordt uitgevoerd. Onderzoek en ontwikkelingen bij bedrijven zal echter helemaal op een laag pitje komen te staan. Dat wordt dan gezien als een luxe die men zich niet meer kan veroorloven.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels