nieuws

Ministerie rekent op nieuw beleid als gevolg van enquête

bouwbreed Premium

den haag – Het ministerie van VROM rekent volgend jaar opÊnieuw beleid als gevolg van de parlementaire enquête bouwnijverheid. Versneld evalueren van het Uniform Aanbestedingsreglement is de eerste stap. Daarbij wordt ook de toepassing van de rekenvergoeding meegenomen.

VROM heeft als bouwcoördinator binnen het kabinet het secretariaat voor de interdepartementale afstemming en coördinatie van de parlementaire enquête bouwnijverheid in huis. Het ministerie verwacht dat beleidsmaatregelen om structurele onregelmatigheden in de bouw te voorkomen in 2003 genomen kunnen worden. Een concrete invulling aan tijd en geld is hier nog niet aan gegeven. Wel concreet is de evaluatie van het Uniform Aanbestedingsbeleid (UAR). Deze stond al op de rol, maar vanwege de parlementaire enquête worden nu ook – naast de toepassing van de rekenvergoeding – de samenstelling van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland en de ontwikkeling van de uitspraken van de raad bij aanbestedingsconflicten meegenomen. De snelle evaluatie komt voort uit grote weerstand van het Algemeen Verbond Bouwbedrijven (AVBB) tegen de toelichting bij het UAR 2001. Daarin was op advies van de Landsadvocaat afstand genomen van de recente jurisprudentie van de Raad van Arbitrage. Begin 2001 is daarom met het AVBB afgesproken het nieuwe UAR op korte termijn vast te stellen en na twee jaar opnieuw tegen het licht te houden.

Geschillen

Het melden en laten beslechten van geschillen moet ook gemakkelijker. Kopers van een nieuwbouwhuis weten vaakÊniet waar ze naar toe kunnenÊals de aannemer gebreken niet verhelpt. Het aantal opleveringsgebreken bij nieuw gebouwde eengezinswoningen is in de afgelopen zeven jaar verdubbeld. Daarbij voelt de koper zich niet serieus genomen tijdens de behandeling van klachten omdat bestaande regelingen, zoals de Stichting Garantie Instituut Woningbouw (GIW) en de Raad van Arbitrage, onvoldoende aan de wensen van kopers tegemoet komen. Het streven is één loket van arbitrage voor geschillen in de bouw. Daarbij moet dit loket toegankelijk zijn voor iedereen en snel geschillen oplossen.

Reageer op dit artikel