nieuws

Lonen worden strijdpunt

bouwbreed

Lonen worden strijdpunt

den haag – Het kabinet wil loonmatiging, de werkgevers zijn het daar uiteraard mee eens, de werkgevers hebben zo hun eigen ideeën. Er behoeft geen goeroe aan te pas te komen om te voorspellen dat het arbeidsvoorwaardebeleid deze kabinetsperiode nauwelijks van de voorpagina’s te verdrijven zal zijn. VNO-NCW is positief over het algemene beleid van het kabinet. Gelukkig, zo schrijft de werkgeversfederatie, beseft het kabinet dat lastenverlichting nodig is om te komen tot loonmatiging. De 500 miljoen die het kabinet hiervoor heeft uitgetrokken, is overigens afhankelijk gesteld van de mate waarin sociale partners tot loonmatiging weten te komen. De maximaal 3,5 procent plus 0,5 procent in de secundaire sfeer die de bonden willen, achten de werkgevers dan ook veel te hoog en een groot gevaar voor economisch herstel. De vakcentrale FNV kijkt hier gans anders tegenaan. Volgens voorzitter Lodewijk de Waal is het net gepresenteerde kabinetsbeleid op zich al verantwoordelijk voor een stijging van de werkloosheid met 50.000 mensen. Daarom heeft het ook geen zin de vakbonden te vragen aan loonmatiging te doen. Met uitzondering van ouderen gaat iedereen er volgens hem in koopkracht op achteruit. MKB Nederland is eveneens kritisch. Volgens de belangenbehartiger van het midden- en kleinbedrijf bezuinigt het kabinet zichzelf en de economie nodeloos in een crisis. Alleen al de loondoorbetaling in het tweede ziektejaar slokt de totale loonkostenruimte op. Het kabinet kan daar iets aan doen door een veel offensiever lastenverlichtingsbeleid, dat dan wel gepaard moet gaan met maximale matiging van de contractlonen. Daarvoor mag het financieringstekort oplopen tot 1 procent, waarbij 3 miljard vrijkomt.

Reageer op dit artikel