nieuws

Klucht rond schikking nog mysterie

bouwbreed Premium

den haag – Het blijft nog steeds een raadsel wie in november vorig jaar de transactie in de Schipholspoortunnelaffaire ineens in een stroomversnelling heeft gebracht. In het zwartepietenspel krijgt nu de bouw de schuld. Volgens oud-secretaris-generaal van Justitie Borghouts wist toenmalig minister Korthals van niets.

De parlementaire enquÍtecommissie bouwnijverheid tast nog volledig in het duister wie na de inmiddels beroemde negende november 2001, de datum van de uitzending van Zembla over bouwfraude, ineens haast had: de aannemers Strukton en HBG, het ministerie van Verkeer en Waterstaat of het Openbaar Ministerie. In eerdere verhoren had Strukton verondersteld dat het Verkeer en Waterstaat was en dacht oud-minister Netelenbos dat het OM haast had. Borghouts maakte het de commissie nÛg lastiger. Hij verklaarde te veronderstellen dat de bouwers haast hadden gehad in verband met een kamerdebat over de bouwfraude op 14 november. ìWij hadden geen belang bij haast, Verkeer en Waterstaat ook niet. Dus ik dacht dat het de bouwers waren. Maar dat is achteraf reconstruerenî, aldus de huidige commissaris van de koningin in Noord-Holland. Ook persofficier Hartjes van het parket Haarlem, dat de transactie heeft gesloten, kon geen licht in de duisternis brengen. Tijdens het verhoor was Borghouts vaak bezig met achteraf nadenken over hoe iets zo gelopen kon zijn als het was gelopen. Zo ook over de beroemde tweede juli, waarop de voorzitter van het college van procureurs-generaal De Wijkerslooth terloops aan Korthals meldde dat een transactie in de spoortunnelzaak onvermijdelijk leek. Bij het wekelijkse gesprek op maandagochtend was Borghouts ook aanwezig, evenals de directeur-generaal rechtshandhaving Dessens. Borghouts zelf wist zich niets van de opmerking van de super-pg te herinneren en verklaarde dat ook Dessens niets wist.

Marge

Hij vond dat op zich niet zo vreemd. De opmerking van De Wijkerslooth was ìen margeî van de vergadering gedaan, waardoor het iedereen had kunnen zijn. ìDat overkomt kamerleden ook wel. Wij moesten vaak in antwoord op vragen uit de Kamer aangeven dat we een jaar eerder dezelfde vraag al beantwoord hadden of dat het antwoord in de begroting stond. Dat weet dan geen kamerlid meerî, verdedigde Borghouts zich. Dat bracht hem er tevens toe te verklaren dat naar zijn stellige overtuiging Korthals zelf ook niets meer wist van de transactie en derhalve de Kamer niet verkeerd had ingelicht op 14 november. ìZoín opmerking kan zijn gemaakt op het moment dat we al in de deur stonden op weg naar het wekelijkse ministersberaad. Dan kan het de minister ontgaan zijn. Hij wist dus niets. Dat geloof ik. Net zo goed als ik ook geloof dat De Wijkerslooth het heeft gemeld. Zij hebben beiden gelijk.î

Reageer op dit artikel