nieuws

Katwijk bouwt alleen voor de Katwijkers

bouwbreed

Katwijk bouwt alleen voor de Katwijkers

Katwijk kent een vrij hoge woningbezetting. De gemiddelde gezinsgrootte is meer dan 2,5. Dat wil nog niet zeggen dat de groei van de Katwijkse bevolking de afgelopen jaren flink is toegenomen. Die is eigenlijk vrijwel hetzelfde gebleven. Maar de Katwijkers willen graag zoveel mogelijk in hun eigen woonplaats blijven wonen. En daarbij veranderen zij wel van woning. Hierbij gaat het met name om jonge gezinnen waarvan de huidige woning te klein is geworden en die op zoek zijn naar eengezinswoningen. De gemeente hanteert een strikt beleid bij het toekennnen van nieuwbouwwoningen. Deze worden uitsluitend beschikbaar gesteld aan Katwijkers. Een uitzondering hierop vormen nog wel eens de woningen in een hogere prijsklasse, waarbij inschrijving ook mogelijk is voor inwoners buiten Katwijk. Dat er een markt voor nieuwbouwwoningen is, blijkt wel uit het aantal reacties. Stedenbouwkundige B. Boon bij de gemeente Katwijk, zegt dat het heel normaal is om bij een woningaanbod van honderd nieuwbouwwoningen, er vijfhonderd tot duizend reacties zijn. Katwijk kent een aantal nieuwbouwlocaties; een groot project hierin is het Princehavengebied. Het is een gefaseerd project waar in de eerste fase, vierhonderd woningen moeten worden gerealiseerd. Daarvan is inmiddels de helft opgeleverd. De rest moet eind 2004, begin 2005, klaar zijn. In fase 2, waarvan op dit moment nog niet bekend is wanneer deze plaats vindt, zullen er nog eens 150 tot 300 woningen worden bijgebouwd. Tegelijkertijd met de bouw van de vierhonderd woningen, vindt de bouw van een tweelaagse parkeergarage met ruimte voor 250 openbare parkeerplaatsen plaats. Net als bij de woningen is deze al gedeeltelijk opgeleverd. En als laatste onderdeel van het project, moet er 4000 vierkante meter aan commerciële ruimte ontstaan en ook hiervan is de helft gerealiseerd. Naast dit project is er sprake van de plannen De Zanderij en De Blekerij. Bij het eerstgenoemde plan gaat het om ruim duizend woningen die tegen de duinen aan komen te liggen. Daar is al eenderde van de woningen gereed. Van het plan De Blekerij is bekend dat er 64 woningen (twee onder één kap en vrijstaand) moeten ontstaan en die komen te liggen aan het water. Deze woningen liggen in het voormalig bollengebied. De bestemmingsplanprocedure hiervan is afgerond, maar het is nog niet bekend wanneer de bouw van start gaat. Als laatste wordt nog het project genoemd met 91 gestapelde woningen voor 55-plussers. De bouwaanvraag moet hiervoor nog worden ingediend.

Reageer op dit artikel