nieuws

IHC Caland snijdt fors in probleemwerf

bouwbreed Premium

schiedam – Vakbond FNV Bondgenoten toont zich onthutst vanwege de inkrimping van scheepswerp Van der Giessen-De Noord. Directeur D. Brink wordt bij de op handen zijnde reorganisatie aan de kant gezet. Volgens moedermaatschappij IHC Caland rechtvaardigt de matige vraag naar vracht- en passagiersschepen een krachtige sanering.

Volgens IHC Caland moet in ieder geval eenderde van de 770 werknemers verdwijnen. Voor de reorganisatie neemt het bedrijf een voorziening van 25 miljoen euro. Nadat Nederland sinds eind 2000 geen subsidies meer geeft aan scheepswerven, zakte de markt voor vracht- en passagiersschepen in. Gelijktijdig groeide is de concurrentie van met name Zuid-Korea, maar ook een aantal Europese landen, flink. Volgens de president-directeur van IHC Caland, J. van Dooremalen, is directeur Brink medeverantwoordelijk voor de slechte gang van zaken bij de werf. ‘Hij is niet de aangewezen man om de werf te leiden.’ J. Houweling, directeur van de scheepswerf Merwede, volgt hem op. De resultaten van IHC over de eerste zes maanden van dit jaar vallen bij Van Dooremalen in goede aarde. De nettowinst nam toe tot 41,3 miljoen euro, tegen 38,4 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. ‘Alles loopt volgens plan, behalve bij Van der Giessen-De Noord.’

Baggerschepen

Voor heel 2002 verwacht IHC Caland een toename van het resultaat van 20 procent tot 96 miljoen euro. Dat is echter zonder de kosten van de reorganisatie. Vorig jaar kwam IHC Caland uit op een nettowinst van 80 miljoen euro. IHC Caland wil zich vooral richten op de bouw van baggerschepen. De vraag in deze sector blijft stabiel, hoewel grote baggerschepen op dit moment niet erg gewild zijn. De concurrentie voor deze tak van het bedrijf is relatief beperkt. FNV Bondgenoten is verrast door de reorganisatieplannen bij Van der Giessen-De Noord. ‘We weten dat het slecht gaat in de scheepsbouw. Het is moeilijker om opdrachten binnen te halen. Maar zulke ingrijpende maatregelen hadden we niet verwacht’, aldus W. Dijkhuizen. De vakbondsman zegt sceptisch te staan tegenover medewerking aan de reorganisatie. ‘Er wordt namelijk tegelijkertijd gezegd dat de capaciteit wordt afgebouwd. Ik weiger de werknemers naar de slachtbank te brengen.’

Reageer op dit artikel