nieuws

Grillig bouwproces hogeschool verloopt zonder vertraging

bouwbreed

den haag – Nog tijdens de bouw bleek er ineens een extra verdieping nodig voor het nieuwe onderkomen van de Haagse vestiging van hogeschool Inholland. Het resultaat van een fusieproces in het beroepsonderwijs. Niettemin is de oplevering er niet door vertraagd.

Het was een grillig bouwproces in het Haagse Bezuidenhout. De betonconstructie van een 6000 vierkante meter groot bouwwerk was al klaar toen onverwacht bleek dat 1000 vierkante meter vloeroppervlak extra nodig was. Dat betekende een vierde verdieping op de westvleugel van het h-vormige complex. Bouwbedrijf Van der Waal uit Vlaardingen aarzelde geen moment en koos voor een staalconstructie. Want er was wel overwaarde in constructie en funderingen, maar ook weer niet zoveel, dat het betonwerk eenvoudigweg een verdieping kon worden doorgezet. De stalen balken en kolommen werden weggewerkt achter beton en timmerwerk, zodat alleen een kenner het verschil ziet. Het was niet de enige keer dat moest worden geÔmproviseerd tijdens het bouw- en ontwikkelproces. Want Van der Waal, dat niet alleen als aannemer maar ook als projectontwikkelaar optrad, ging in 1996 eigenlijk in zee met een andere opdrachtgever: de hogeschool Rijn-Delfland. Die ging op in de Ichtus hogeschool en die op haar beurt weer in Inholland; een conglomeraat dat in de randstad nu zoín 40.000 studenten onderwijs biedt. Gaandeweg groeiden de ambities van het Haagse plan op de bescheiden kavel achter het ministerie van Landbouw. Gelukkig lag er geen bestemmingsplan en onbraken strenge voorschriften over rooilijnen, zodat flexibel kon worden ingesprongen op het voortdurend wijzigende plan van eisen.

Plein

Omdat er aan de straatkant van de smalle kavel weinig ruimte was, tekende architect H. Peeters van SP Architecten er een plein, waaromheen hij een drie keer zo grote voorgevel kwijt kon. Niet alleen de kantine moest vanaf de straat toegankelijk zijn; hetzelfde gold voor de boekenwinkel en negentig studentenflats. De entree van de school mocht evenmin in een steegje worden verstopt. Met het plein kon Peeters aan al deze wensen voldoen; een royaal atrium, dat alle verdiepingen omvat, vormt de entree. Alle leslokalen en docentenkamers zijn grotendeels gesitueerd rond een binnentuin daarachter. Ondanks het aanzienlijke aantal van 2500 studenten waarop het gebouw is ontworpen, maakt het geen massale indruk. ìDat is niet toevallig, maar vloeit voort uit ons beleidî, benadrukt directeur H. de Bruin van de Haagse vestiging van Inholland. ìWij willen klein zijn van voren en groot van achter. Dat wil zeggen dat wij leerlingen op een vrij kleinschalige manier onderwijs bieden, maar wel binnen een organisatie die voldoende schaalgrootte heeft om er allerlei hoogwaardige en moderne voorzieningen op na te houden.î In het gebouw vertaalt die aanpak zich in bescheiden leslokalen. Grote collegezalen ontbreken. De grootste ruimte is het auditorium, waar nauwelijks honderd mensen in kunnen. Volgens De Bruin kon het gebouw zo bescheiden blijven omdat het niet op piekgebruik is ontworpen, maar juist op een min of meer constant gebruik, de hele dag door. Niet alleen van negen tot drie, maar tot tien uur ís avonds vinden er lessen plaats. Bij het samenstellen van het rooster wordt ermee rekening gehouden, dat alle studenten en docenten niet tegelijkertijd naar de kantine gaan of gebruik maken van de vele computerruimtes. Volgens De Bruin is dat de enige manier waarop het vandaag de dag mogelijk is rendabel een schoolgebouw te exploiteren. De Bruin rekent er zelfs op nog een optimalisatieslag te kunnen maken; hij bereidt zich voor op een groei van het aantal studenten van 1800 nu naar zoín 3500 over een paar jaar. Er liggen alweer plannen om achter de binnentuin nog een flink bouwdeel van 25 meter hoog en 3000 vierkante meter vloeroppervlak neer te zetten. Net als de rest van het complex wordt de nieuwe nieuwbouw bekleed met een gevel van rode baksteen, die goed aansluit op de omgeving. Architect Peeters is alweer aan het tekenen. Het gebouw mag dan vorige week officieel geopend zijn door de wethouder; in werkelijkheid is het nog lang niet af.

Reageer op dit artikel