nieuws

Getuigen brengen commissie in verwarring

bouwbreed Premium

den haag – De parlementaire enquêtecommissie was donderdag bij het laatste verhoor zichtbaar in de war. Ineens leek het alsof het vooroverleg afhankelijk was van de stemming van de aannemers die eraan mee deden. Verder dook een geheel nieuwe manier van clearen op en wist de commissie even niet wat te doen met de zwaar geëmotioneerde getuige die de namen van vrienden niet in het openbaar wilde noemen.

Oud-directeur van Heijmans Wegenbouw en huidig directeur van Koninklijke Wegenbouw Stevin, H. de Vos, maakte het de commissie moeilijk. Hij verklaarde dat de vooroverleggen ‘elke keer weer anders’ verliepen. Eén keer stond er een bedrag aan de andere deelnemers tegenover het maken van een werk, een volgende keer ging het met claims, tegoeden tegenover andere bouwers.

Contacten

Volgens De Vos hadden de grote wegenbouwers regelmatig contact. Hij noemde het overleg de W6 en gebruikte de term clearing. De commissie had juist begrepen dat de groep de WO6 heette en dat clearing staat voor het wegwerken van schulden. De Vos doelde echter op het tijdig verrekenen van echt onderling uitgevoerd werk. ‘De één verstuurt rekeningen na vier weken, de ander naar zes’, aldus het directielid. Hij verklaarde dat het ging om een systeem waarbij de reguliere rekeningen onderling werden weggestreept om te besparen op transactiekosten bij de bank. De parlementaire enquêtecommissie verstaat onder clearing zaken als in het Oostelijk Effenings Fonds (OEF)plaatsvinden. De Vos verklaarde dat hij nooit bij het OEF was geweest. Voor zover hij wist, waren daar nooit valse facturen uitgekomen. De commissie herhaalde uitspraken uit het verhoor van W. Wouda, adjunct-directeur van KWS, die het tegendeel beweerde. De Vos was daarover niets bekend. De kleinere bedrijven kregen soms wel kortingen op grondstoffen om tegoeden direct te verrekenen. Van rentepercentages bovenop deze tegoeden, zoals beschreven door Wouda, had hij nog niet gehoord. De Vos wist wel dat binnen Heijmans Wegenbouw een schaduwboekhouding aanwezig was. In het begin werd de registratie van de onderlinge tegoeden uit de vooroverleggen bijgehouden in een ordner. Daarna werd het systeem bijgehouden op een draagbare computer in het hoofdkantoor in Rosmalen. Toen hij ‘om persoonlijke redenen’ medio 1999 vertrok bij Heijmans, was de boekhouding er nog. ‘Ik heb wel eens een meneer zien werken aan een laptop als hij weer wat binnenkreeg’, aldus De Vos. Afgelopen week ontkende de raad van bestuur van Heijmans bij monde van J. van den Hoven nog het bestaan van een andere dan de reguliere boekhouding. Sinds november 2001 is het vooroverleg gestopt. Meteen de maandagochtend na de Zembla-uitzending verbond De Vos zijn lot als directeur daaraan. Hij hoopt wel dat de enquêtecommissie met de aanbeveling komt, dat de overheid niet meer alleen op laagste prijs selecteert. Zonder prijsafspraken zou je in dat geval af moeten doen aan kwaliteit om een lage prijs te kunnen aanbieden, stelde hij. Bovendien verwacht hij dat bij gunning op de laagste prijs er toch weer ondergrondse vooroverleggen zullen komen.

Namen

Aan het eind van het verhoor wilde voorzitter Vos twee namen horen. De ene was van de administrateur van de schaduwboekhouding van Heijmans. De ander die van een directielid waarmee De Vos het wel eens had over het vooroverleg. De eerste kon worden getraceerd in de schaduwboekhouding van Koop Tjuchem, waar hij bij naam was genoemd. Een bevestiging dat het de persoon in kwestie betrof, was voldoende. De tweede naam lag gevoeliger. Eerst begon de verhoorde over zijn gezin, maar later verklaarde hij dat het vrienden betrof en dat hij daarom de naam niet in het openbaar wilde noemen. Dit en de nieuwsgierigheid van de commissie naar de reden van het vertrek bij Heijmans, deed Vos besluiten het verhoor onder ede achter gesloten deuren voort te zetten. Een wonderlijke beslissing na een verhoor door een verward ogende commissie.

Reageer op dit artikel