nieuws

Gedrag Strukton wekt woede bij oud-topman NS

bouwbreed

den haag – Oud-NS-topman R. den Besten is nijdig op Strukton. Dat zijn eigen bouwdochter werkte met valse facturen, noemde hij voor de enquêtecommissie ‘absoluut onacceptabel’.

‘Als wij hadden geweten dat er sprake was van valse facturen, zouden er repercussies zijn geweest’, aldus Den Besten. Welke vond hij niet relevant, omdat kort voor het verschijnen van het roemruchte KPMG-rapport over de Schipholspoortunnel de top van Strukton geheel vervangen was, om overigens volstrekt andere redenen. ‘Maar het zou in ieder geval een goed gesprek zijn geweest’, zei hij met gevoel voor understatement. Heel stellig was hij in zijn mening dat de NS tekort zou zijn geschoten in zijn rol van opdrachtgever. ‘Voor die stelling is geen enkel bewijs. Ook latere rapporten van de Algemene Rekenkamer geven geen aanleiding tot die veronderstelling’, verklaarde Den Besten.

Geschikt

Verder heeft hij er sterk over gedacht naar de bestuursrechter te stappen over het voornemen van ex-minister Netelenbos de subsidie voor de tunnel met 65 miljoen gulden te verlagen. ‘In de brief van Netelenbos waarin zij haar voornemen aangekondigd, stonden zaken waar wij ons niet in konden vinden. Mede op basis daarvan vond ik dat ik redelijk sterk in mijn schoenen zou staan bij de bestuursrechter.’ Uiteindelijk is de zaak voor 50 miljoen geschikt. Daarover is volgens Den Besten nog behoorlijk gesteggeld. Hij wilde pas akkoord gaan met deze benadering als het zou gaan om de vraag of en zo ja hoeveel subsidie teruggegeven zou moeten worden. ‘Dus heel nadrukkelijk ook de vraag of we moesten terugbetalen.’ Daarnaast was voor hem onbespreekbaar dat de NS van tevoren schuld had moeten bekennen tekort geschoten te zijn als opdrachtgever.

Open brief

Het verwijt dat hij onvoldoende gedaan had met een brief van klokkenluider Zinhagel die hem geschreven had dat er sprake zou zijn van malversaties, legde hij naast zich neer. Het ging om een open brief, zo meende hij, waarvan hij er in zijn NS-carrière vele heeft gekregen. ‘Wie zich serieus tot de president-directeur van de NS wil richten, doet dat niet in een open brief’, meende hij. Hij heeft dan ook niets anders gedaan dan de brief doorsturen naar Strukton die hij om commentaar vroeg.

Reageer op dit artikel