nieuws

Gedeputeerde overleeft motie

bouwbreed

den haag – Gedeputeerde Houtman van Zuid-Holland heeft gisteren een motie van wantrouwen overleefd tijdens een vergadering van Provinciale Staten. De oppositie had de motie ingediend tegen Houtman (Vervoer en Verkeer) tijdens een debat over integriteit, interne controle en aanbestedingsbeleid.

Houtman werd verweten niet hard genoeg te hebben ingegrepen toen zich problemen voordeden op terreinen waarvoor hij politiek verantwoordelijk is. Een meerderheid in Provinciale Staten wees de motie van wantrouwen uiteindelijk af. De motie was opgesteld door de VVD en mede-ondertekend door D66, de SP en fractie T. Jansen. In juni werd bekend dat ambtenaren van de dienst beheer en onderhoud jarenlang projecten onderhands in plaats van openbaar aanbesteedden. Accountantsbureau Arthur Andersen concludeerde dat uit onderzoek, waar GS opdracht toe had gegeven. Er bestond een systeem met valse facturen en mogelijk corruptie. Het Openbaar Ministerie begon een onderzoek naar met name valsheid in geschrifte door ambtenaren. Dat onderzoek is nog niet afgerond. Beheer en onderhoud is verantwoordelijk voor het onderhoud van wegen en bermen in Zuid-Holland. De conclusies van Andersen leidden tot de schorsing van drie ambtenaren. Vijf leidinggevenden werden uit hun functie ontheven. Houtman kreeg begin september ook al kritiek van diverse partijen in Provinciale Staten na onder meer zijn optreden voor de enquêtecommissie Bouwnijverheid. VVD-fractievoorzitter Aptroot verweet Houtman gisteren dat deze te voorzichtig had geopereerd waar hard ingrijpen noodzakelijk was. ‘Op een aantal momenten is er niet hard genoeg ingegrepen’, zei Aptroot. In de motie van wantrouwen stelt de oppositie dat Houtman zijn verantwoordelijkheid onvoldoende heeft waargemaakt door lange tijd onvoldoende te handelen. Dit gebeurde ondanks een reeks rapporten en andere signalen van problemen. (anp)

Reageer op dit artikel