nieuws

FNV Bouw mordicus tegen zwarte lijst

bouwbreed Premium

woerden – FNV Bouw ziet absoluut niets in het uitsluiten voor overheidsopdrachten van sjoemelende bouwbedrijven, dus ook niet in een zwarte lijst. ìGooi de directeuren op straat en werk aan een cultuuromslagî is een beter recept.

Bouwbond-voorzitter R. de Vries ergert zich duidelijk aan de eenzijdige opstelling van opdrachtgevers en bouwwerkgevers ter oplossing van de bouwfraudeproblemen. Beide groepen redeneren veel te veel vanuit hun eigen belang zonder rekening te houden met de werknemers. ìDe bedrijven waar het om gaat, zijn voor een belangrijk deel van hun omzet afhankelijk van overheidsopdrachten. Als ze worden uitgesloten voor een bepaalde tijd, betekent dat vrijwel zeker het einde van zoín bedrijf en daarmee van de werkgelegenheidî, zegt hij. De werknemers kunnen er in zijn visie weinig aan doen dat in de bedrijfsleiding wordt gesjoemeld met regelgeving.

Basisoorzaak

Hij meent dan ook dat er een veel betere oplossing mogelijk is. ìAls de raad van commissarissen besluit een directielid dat buiten de pot heeft gepist, eruit te zetten, moet zoín bedrijf niet op de zwarte lijst worden gezetî, vindt De Vries. Nog belangrijker vindt hij het de basisoorzaak van de problematiek aan te pakken. Alles wat tot nu toe boven water is gekomen aan vooroverleggen en onderlinge afspraken heeft volgens de bond alle kenmerken van een ontspoorde ondernemingscultuur. Een dergelijke cultuur ziet de bond ook bij het inlenen van personeel: het niet naleven van de cao, het overtreden van arboregels, het inhuren van goedkoop personeel in strijd met de cao. ìAan die bedrijfscultuur moet een einde komen. In de bouwbedrijven moet aan iedereen duidelijk worden dat wetten en regels zorgvuldig dienen te worden nageleefdî, aldus de voorzitter die begin volgend jaar met vroegpensioen gaat. De gedragscode zoals het AVBB die heeft gepresenteerd aan de parlementaire enquÍtecommissie houdt daar volgens hem geen rekening mee. De Vries wil dan ook de gedragscode toetsen aan een aantal criteria, zoals continuÔteit van het bedrijf, gevolgen voor de werkgelegenheid, effecten op de rechtspositie van werknemers, effectiviteit en bedrijfscultuur. ìDaarover willen wij praten met het AVBB en het kabinetî, zegt de vakbondsman die vindt dat de werknemersorganisaties eigenlijk ook hun zegje hadden moeten doen voor de enquÍtecommissie.

Reageer op dit artikel