nieuws

Extra asfalt valt tegen

bouwbreed

Extra asfalt valt tegen

gouda – De wegenbouwers hebben gemengde gevoelens over de aanpak van de bereikbaarheidsproblematiek door het kabinet-Balkenende. Brancheorganisatie Vianed vindt het een goede zaak dat het kabinet het mobiliteitsvraagstuk onderkent en dit wil aanpakken door onder meer te investeren in de uitbreiding van de weginfrastructuur. Ook positief is dat het kabinet werk wil maken van het verkorten van de procedures . De wegenbouwers waarschuwen dat de beschikbare extra financiële middelen van 420 miljoen euro in vier jaar niet voldoende zijn om de gewenste doorstroming van het verkeer te realiseren. Gelet op de ontwikkeling van de economie zal de aangekondigde verkoop van een minderheidsaandeel in Schiphol, waarmee extra financiële middelen beschikbaar komen voor de infrastructuur, niet op korte termijn plaats kunnen vinden. Ook bij het middel van publiek-private samenwerking, dat het kabinet wil inzetten, zet Vianed vraagtekens, omdat in de afgelopen jaren het Rijk niet in staat is gebleken dit goed van de grond te krijgen. De wegenbouwers zijn teleurgesteld in het feit dat de oplossingen uitsluitend worden gezocht in de verbreding van het hoofdwegennet en dat er nauwelijks aandacht is voor aanpak van het onderliggend wegennet. De organisatie acht het een gemiste kans dat het kabinet niet inzet op een integrale aanpak van de bereikbaarheidsproblemen door te werken aan twee goed op elkaar afgestemde wegenstelsels, waardoor lange afstandsverkeer kan worden gescheiden van regionaal en lokaal verkeer. Het onderhoud aan de A10 heeft aangetoond dat de strikte scheiding van deze verkeersstromen de doorstroming positief beïnvloedt.

Reageer op dit artikel