nieuws

ëMinder blauw op straatí vergt 5 tot 10 miljard euro

bouwbreed

den haag – Het ministerie van Verkeer en Waterstaat laat onterecht gerustellende geluiden horen over de veiligheid van dijken. Volgens de VROM-Raad zijn op korte termijn wel degelijk aanvullende maatregelen nodig om wateroverlast te voorkomen. Dat blijkt uit het advies íMinder blauw op straatí dat het adviesorgaan dinsdag presenteert.

De VROM-Raad vindt het een slechte zaak dat het kabinet geen geld reserveert om wateroverlast in stad en land te voorkomen. Naar een eerste schatting zal het Rijk 5 ý 10 miljard euro moeten investeren om meer ruimte voor water te scheppen. De geruststellende geluiden van staatssecretaris Schultz van Haegen (waterstaat) zouden de burger op het verkeerde been zetten. Afgelopen maandag presenteerde zij een rapport waaruit zou blijken dat de Maas en Rijn dezelfde hoeveelheid regen van afgelopen zomer zonder problemen kan verwerken. Toen leidde de extreme waterstanden in de Elbe tot grote overlast in Midden- en Zuid-Europa. De VROM-Raad waarschuwt echter dat als gevolg van klimaatveranderingen steeds vaker wateroverlast zal optreden. Volgens het adviesorgaan betekent het dat er spoedig maatregelen getroffen moeten worden om ook in Nederland de watersystemen op orde te krijgen. Overal in het landelijk gebied zijn maatregelen nodig, die tot ernstige gebruiksbeperkingen kunnen leiden. Het ministerie zou juist haast moeten maken met het aanwijzen van noodoverloopgebieden, meent de VROM-raad. Uitstellen van maatregelen betekent volgens de raad op termijn tot veel hogere kosten voor de samenleving.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels