nieuws

ëJe gaat je nu als volwassene gedragení

bouwbreed

heerhugowaard – Jongens zijn het. Aardige jongens. Ook al scheuren ze soms op hun bromscooter met zeventig kilometer per uur over de W.M. Dudokweg in Heerhugowaard. ìSommigen zijn nog niet gewend aan het bedrijfslevenî, zegt Mart Radsma, directeur van opleidingsbedrijf ESPEQ, met een gebaar naar de weg voor zijn werkkamer. ìJe zit niet meer op school, zeggen we dan tegen ze. Je bent nu werknemer van ESPEQ. Je moet je als volwassene gedragen.î

Meestal is zoín opmerking genoeg voor een accute gedragsverandering. De ruim tweehonderd jongens (en enkele meisjes) die jaarlijks bij ESPEQ, het grootste samenwerkingsverband van Nederland, hun loopbaan in de bouw beginnen, moeten dan wel wennen aan de overstap van school naar bedrijfsleven maar voor de meesten is het een bewuste keuze. Ze zijn dan ook gemotiveerd. Niemand steekt zijn middelvinger op als hij wordt gecorrigeerd door de directeur of een van de instructeurs. Sinds 1984 leidt ESPEQ metselaars, timmerlieden, machinaal houtbewerkers en tegelzetters op. Bij het bedrijf werken bijna zeshonderd jongeren tussen 16 en 25 jaar. Tijdens een interne stage, die qua lengte per persoon kan verschillen, kiezen zij een vakrichting. Vervolgens krijgen ze een contract en worden ze uitgeleend aan ondernemingen die aangesloten zijn bij het leerbedrijf. Onder begeleiding van leermeesters bij de bedrijven leren ze dan in de praktijk een vak. Daarnaast verzorgt ESPEQ jaarlijks meer dan tienduizend bijscholingscursusdagen voor ervaren personeel. Vanaf 1 januari 2003 heeft het bedrijf ook leerlingschilders in dienst. De Stichting Praktijkopleiding Schilders (SPOS), wordt dan onderdeel van de ESPEQ-organisatie.

Polemiek

Directeur Radsma wil niet ingaan op de discussie die ontstond nadat deze krant een interview publiceerde met H. Verhoeven, directeur van de Bouw Educatiegroep in Veldhoven. Verhoeven uitte kritiek op onder meer de ëallochtonenparagraafí in de bouw-cao en stelde voor om de salarissen van leerling-bouwvakkers drastisch te verlagen. ìIk wil via de media niet deelnemen aan die polemiekî, aldus Radsma. ìAls directeur van een samenwerkingsverband ben ik verantwoordelijk voor het opleiden van zoveel mogelijk goede en gemotiveerde nieuwe werknemers binnen de bouw. Dat is mijn primaire job. Als individueel leerbedrijf wil ik me via dit platform niet bemoeien met cao-discussies. Daar hebben wij de Vereniging van Samenwerkingsverbanden in Nederland (VESAN) voor. Natuurlijk kunnen discussies heel nuttig zijn, maar vooral als ze gevoerd worden op de plek waar ze thuishoren.î Radsma is sinds 2001 directeur van ESPEQ. Het opleiden van jongeren voor de bouw ziet hij als zijn hoofdtaak. ìHoe meer keuzemogelijkheden je als opleidingsbedrijf te bieden hebt, hoe aantrekkelijker je bent. Daarom ben ik erg blij met de komst van de schilderspoot. Daarmee komt ESPEQ steeds dichter bij haar doel, namelijk bouwbreed opleiden. Dat maakt ons een gewilde partij voor schoolverlaters.î Bovendien wordt het voor jongeren mogelijk tussentijds een ander vak te kiezen. ìZo blijven meer jongeren voor de bedrijfstak behouden. Iemand die voor timmeren of metselen niet geschikt blijkt, is misschien geknipt voor het schilders- of tegelzettersvak. Bij ons kan hij moeiteloos overstappen.î De jongens en meisjes die bij het samenwerkingsverband werken, zijn doorgaans zowel nieuwkomers op de arbeidsmarkt als nieuwkomers in de bouw. ìMeestal komen ze van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en hebben ze nog te weinig bagage aan vaardigheden. Daar staat tegenover dat ze er zin in hebben. Ze hebben vaak een doelbewuste keuze gemaakt.î Het valt Radsma op dat veel jonge mensen geen idee hebben van de mogelijkheden binnen de bouw. ìDan bedoel ik niet alleen schoolverlaters, maar ook werklozen en mensen die in een andere sector werken. Als samenwerkingsverband proberen wij ook die groepen actief te benaderen voor een carriËre in de bouw.î

Mogelijkheden

In Noord Holland brengt ESPEQ dat idee in de praktijk. Zo is bij anderhalf miljoen huishoudens een speciale bouwkrant bezorgd, met daarin informatie over onder meer de beroepsmogelijkheden in de bouw. ìEen succesvolle eerste aanzet en wat mij betreft gaan we daar de komende jaren mee door. Alleen door het aanboren van nieuwe mogelijkheden kan ESPEQ blijven groeien. Zo blijft onze bijdrage aan de werving van nieuw bouwpersoneel uitermate nuttig en effectief.î ëWie niet van timmeren houdt, is misschien wel geknipt voor schilderení

Reageer op dit artikel