nieuws

Eindhoven zoekt naar oplossing grondwater

bouwbreed Premium

Eindhoven zoekt naar oplossing grondwater

eindhoven – De provincie Brabant, gemeente Eindhoven en het waterschap gaan onderzoeken of via waterwinning in het stedelijk gebied de grondwateroverlast kan worden verminderd. Directe aanleiding vormen de plannen van Philips om de komende jaren de grondwaterwinning Vredeoord verder te verminderen. Als deze plannen worden doorgevoerd, neemt de grondwateroverlast in het noordwestelijk deel van Eindhoven toe. De stad heeft al last van een te hoge grondwaterstand. Partijen waren tot dusver terughoudend in het verkennen van mogelijkheden van waterwinning, omdat de huidige wetgeving niet aangeeft wie verantwoordelijk is voor het stedelijk grondwaterbeheer. Het onderzoek moet niet alleen aantonen of een dergelijke grondwaterwinning technisch haalbaar is, maar vooral aangeven op welke wijze ze kan worden gefinancierd. Volgend voorjaar is de studie afgerond. Tot die tijd wordt Philips verzocht te wachten met zijn plannen.

Reageer op dit artikel