nieuws

Effecten minimaal

bouwbreed Premium

Effecten minimaal

gouda – Het inzetten van zogeheten ‘aanjaagteams’ is weinig effectief zonder sancties en de ‘verlofknip’ zal voor bouwers niet veel opleveren, omdat zij het niet voor hun pensioen mogen opnemen. Dat is de kritiek van BouwNed, brancheorganisatie voor de b&u-bouw op de Miljoenennota. Het snel inzetten van aanjaagteams voor het optrekken van de woningbouwproductie werkt volgens BouwNed alleen als ze de bevoegdheid krijgen om procedures te bekorten en zo nodig sancties op te leggen. Ook verwacht de organisatie dat bouwers nauwelijks gebruik zullen maken van de nieuwe ‘verlofknip’. Het opnemen van gespaard verlof mag namelijk niet vlak voor het pensioen. Daaraan bestaat in de bouw behoefte door onder meer verhoging van de vroegste uittredingsdatum. De organisatie heeft ook weinig vertrouwen in het terugdringen van regelgeving. Totnogtoe heeft nieuwe wetgeving volgens BouwNed alleen maar geleid tot een hogere administratieve lastendruk. Wel steekt de organisatie daarbij de hand in eigen boezem: ‘Overigens is de bedrijfstak bouw, met zijn vele collectieve regelingen, hier zelf ook debet aan’. Bezorgdheid is er ook over het aanscherpen van de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) door het ministerie van Economische Zaken. Deze geeft werkgevers korting op afdrachten voor werknemers die zich met onderzoek bezighouden. BouwNed wijst op het gevaar dat de innovatieinspanningen in de bouw nog verder dalen, omdat ze door de lage winstmarges toch al onder druk staan. Tot slot waarschuwt BouwNed voor het gemakkelijker kunnen starten van een onderneming, omdat dit zal leiden tot een verlaging van de gemiddelde bouwkwaliteit.

Reageer op dit artikel