nieuws

Dwangsom Ballast Nedam na afvalopslag zonder vergunning

bouwbreed

ARNHEM – De gemeente Arnhem heeft een dwangsom van 25.000 euro opgelegd aan Ballast Nedam. Het bedrijf heeft zonder de vereiste vergunningen gevaarlijke afvalstoffen opgeslagen op een terrein aan de Arnhemse Nieuwe Havenweg. Als die niet binnen vier weken worden verwijderd dan dreigt de gemeente het bedrijf te sluiten.

Vorig week is de opslaglocatie van Ballast Nedam bij een reguliere controle door milieu-inspecteurs bezocht. Zij constateerden dat er verschillende activiteiten op het terrein plaatsvonden waarvoor geen milieuvergunning is verleend. Op het terrein zijn grote hoeveelheden dieselolie, olieproducten en allerlei afvalstoffen en apparatuur opgeslagen zonder vergunning. Ook werden laswerkzaamheden, reparatiewerk en het wassen van voertuigen zonder milieubeschermende voorzieningen uitgevoerd. Grote hoeveelheden olie zijn op zo’n ondeugdelijke wijze opgeslagen dat er direct gevaar bestond voor lekkage. Vanwege de ernst van de situatie heeft de gemeente daarom besloten direct een dwangsom op te leggen. Ballast Nedam heeft twee weken de tijd gekregen om vergunningen aan te vragen en de rommel op het terrein op te ruimen. Ballast Nedam zegt geschrokken te zijn van de ontdekkingen. Volgens het bedrijf heeft het lange tijd niet geweten dat er een milieuvergunning nodig was. Een woordvoerster liet weten dat die inmiddels wel is aangevraagd. Aan een afvalinzamelingbedrijf is nu de opdracht gegeven de stoffen te verwijderen.

Reageer op dit artikel