nieuws

Duitsland haast zich met rivierplannen

bouwbreed

berlijn – Geschrokken van de watersnood in de stroomgebieden van Elbe en Donau wil Duitsland vaart te zetten achter de plannen rivieren meer ruimte te geven. De bondsregering heeft een plan van vijf punten geformuleerd teneinde het herstel te bespoedigen en herhaling te voorkomen.

Om een terugslag in de opbouw van de nieuwe deelstaten te beletten, wordt vanuit een nieuw fonds tien miljard euro opgepompt voor herstelwerkzaamheden. Het geld is overgeheveld uit diverse bronnen. Zo wordt de tweede trap van de belastinghervorming een jaar uitgesteld, betalen bedrijven in 2003 anderhalf procent meer vennootschapsbelasting en gaan bouwprojecten elders in het land voorlopig niet door. Voor het ledigen van de eerst nood trekt de regering Schröder een half miljard euro uit. Vijftig miljoen is vrijgemaakt om vierduizend werklozen de handen uit de mouwen te laten steken bij het nog voor de winter herstellen van beschadigde dijken.

Bebouwing

De Duitse regering wijt de watercatastrofe die deze zomer Midden-Europa trof zowel aan het veranderende klimaat als aan menselijk handelen. Op maatregelen ten behoeve van het spaarzaam gebruik van energie wordt dan ook niet beknibbeld. De deelstaten krijgen de aanbeveling de nieuwe natuurwet dusdanig toe te passen dat uiterwaarden voortaan in de ecologische hoofdstructuur vallen. Samen met het in 1996 vastgelegde principe om natuurlijke wateren en vloeivlakten te beschermen of te herstellen, is het instrumentarium aanwezig om vlakbij rivieren effectief bebouwing te weren. De deelstaten zijn verplicht minstens 10 procent van hun grondgebied op te nemen in de ecologische hoofdstructuur.

Polders

Speciale overlaatpolders worden aangelegd om in de toekomst waterpieken te kunnen opvangen. Akkers zullen plaatsmaken voor graslanden. Weiden hebben geen last van erosie en houden het water beter vast. Plan is ook alle rivieren te voorzien van systemen die op betrouwbare wijze waarschuwen voor naderend hoog water. Diverse commissies gaan met specialisten op het terrein van stedenbouw, ruimtelijke ordening en waterstaat aan de slag om de watersnoodramp te evalueren. Samenwerking wordt gezocht met deskundigen uit de stroomgebieden van Rijn, Maas, Oder en Moezel. Alle overleg en onderzoek vindt zijn afronding in 2004 tijdens een internationale conferentie over het duurzaam voorkomen van wateroverlast. Duitsland zegt op voorhand positief te staan tegen grensoverschrijdende initiatieven om hoogwater te vermijden. In eigen land zijn de verbeteringswerken ten behoeve van het scheepvaartverkeer over de Elbe opgeschort. Begin 2003 valt de beslissing hoe verder te gaan. De Beierse regering haalt bakzeil met haar plannen stuwen te bouwen in de Donau tussen Straubing en Vilshofen. Spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn raamt haar schade door de watersnoodramp op 1,025 miljard euro. Grootste post – 850 miljoen euro – zijn de infrastructurele herstelwerkzaamheden.

Reageer op dit artikel