nieuws

Discussie bouwfraude laait ook in België op

bouwbreed

brussel – In de Belgische en vooral de Vlaamse pers wordtÊvrij ruim aandacht besteed aanÊde werkzaamheden vanÊde parlementaire onderzoekscommissie in NederlandÊover de illegale afspraken tussen bouwondernemingen bij openbare aanbestedingen. Tegelijkertijd komt daarbij geregeld de vraag boven of zich dergelijke praktijken ook afspelen tussen Belgische bouwbedrijven.

Ofschoon bewijzen ontbreken, is het een publiek geheim dat de machtigste bouw- en betonbaronnen van het land maandelijks discreet in een of anderÊgerenommeerd restaurant in het Brusselse vergaderen om onder elkaar bouwopdrachten te verdelen en de marktsituatie te bespreken. Ook het feitÊdatÊde grootste bouwbedrijven goede connecties hebben met federale, maar vooral lokale autoriteiten, is helemaal geen nieuws in België.Ê Prof. David D’Hooghe van de Leuvense universiteit en gespecialiseerd in de wetgeving aangaande overheidsopdrachten, zegt het verhaal over deze bijeenkomsten van de bouwbonzen te kennen. Maar of er sprake is van verdeling van de markt en prijsafspraken? ‘Het zou me niet verbazen, maar bewijzen dat dit op grote schaal gebeurt, zijn er niet.’ Volgens de Leuvense professor ‘zijn er af en toe vermoedens, maar dan moet je de beschuldigingen nog hard maken natuurlijk’. ‘De betrokkenen zelf zullen het je niet vertellen’, weet hij. ‘Je zult moeten wachten op een klokkenluider zoals in Nederland.’ Volgens de Leuvense professor hebben Belgen weliswaar het imago van sjoemelaars, maar het gaat om een beeldvorming die niet noodzakelijk hoeft te kloppen. ‘België heeft bijvoorbeeld een veel strengere reglementering en rechtspraak inzake openbare aanbestedingen dan de buurlanden.’

Spelers

Intussen ontkent de bouwsector in alle toonaarden dat er in België wordt gesjoemeld. Volgens Marc Dillen van de Nationale Confederatie Bouw (de landelijke aannemersorganisatie) ‘is de concurrentie daarvoor in België veel te scherp’. Volgens hem zijn er zoveel spelers op het veld, dat afspraken maken eigenlijk onmogelijk is. Niet iedereen in sector is het daarmee eens. Na het uitbreken van bouwschandaal in Nederland verklaarden verschillende aannemers (zij het anoniem) in Brussel,ÊAntwerpen en Hasselt dat er ook in België afspraken worden gemaakt tussen grote bouwbedrijven over de verdeling van bouwopdrachten.

Reageer op dit artikel