nieuws

Belastingvrij bv splitsen voorkomt ruzie

bouwbreed

Ik heb samen met mijn broer een aannemingsbedrijf in een bv (werkmaatschappij). Ieder van ons bezit 50 procent van de aandelen van de holdingmaatschappij, die alle aandelen bezit van de werkmaatschappij. Onze pensioenen worden in eigen beheer opgebouwd in de holding. Tussen mijn broer en mij bestaat verschil van mening over het pensioenbeleid. Ik wil zekerheid in de toekomst en mijn pensioenkapitaal nu afstorten bij een verzekeraar. Mijn broer wil zijn pensioen blijven opbouwen in eigen beheer. Kunnen wij de holding-bv belastingvrij splitsen in twee bv’s (personal holding), zodat wij ieder een eigen koers kunnen varen?

Er kunnen allerlei redenen zijn om een bv te splitsen in twee afzonderlijke bv’s. Het motief bij de vorming van twee personal holdings is de flexibiliteit, bijvoorbeeld bij het pensioen- en dividendbeleid of de vaststelling van de hoogte van het salaris. De belastingwetgeving kent faciliteiten voor de belastingvrije splitsing van een bv. Tot 2001 stelde de wet hiervoor als voorwaarde dat de splitsing was ingegeven door zakelijke motieven, bijvoorbeeld herstructurering van een onderneming. Aandeelhoudersmotieven, zoals vrijheid in het pensioenbeleid, waren geen reden voor een belastingvrije splitsing. Bij een hoog opgelopen ruzie tussen de aandeelhouders die de bedrijfsvoering in gevaar bracht, was een belastingvrije splitsing wel mogelijk. De Nederlandse wet hanteerde zwaardere voorwaarden dan volgens de EU-regels is toegestaan. Onder druk van het Europese Hof van Jusitie zijn de voorwaarden sinds 1 januari 2001 dan ook aanzienlijk versoepeld. Veel vaker dan vóór die datum kan de bv nu belastingvrij worden gesplitst.

Voldaan

De wetswijziging maakt het mogelijk ook belastingvrij een bv te splitsen als geen zakelijk motief, maar aandeelhoudersmotieven de drijfveer zijn, mits de splitsing niet is gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing. Op verzoek van de Inspecteur en in een later stadium de belastingrechter, zal de belastingplichtige dit moeten aantonen. Dat dit goed mogelijk is, bleek begin dit jaar. De rechter oordeelde over de situatie waarin twee aandeelhouders van mening verschilden over de belegging van de pensioenpot in eigen beheer. Zij wilden de bv splitsen, zodat iedere bv een eigen beleggingsbeleid kon bepalen. De rechter bevestigde dat de bv had voldaan aan zijn bewijslast en dat de splitsing belastingvrij was.

Bewijspositie

Het zal duidelijk zijn dat verkoop van de aandelen kort na de splitsing (binnen drie jaar) de bewijspositie van de bv en haar aandeelhouders bemoeilijkt. De wet kent voor deze situaties het vermoeden dat gehandeld is om belastingheffing te verijdelen. Voor de bv en haar aandeelhouders wordt het een zware taak om het tegendeel te bewijzen. Op verzoek van de bv zal de Belastinginspecteur vooraf aangeven of de splitsing volgens hem gericht is op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing. Problemen in een latere fase kunnen zo worden voorkomen. Voor belastingvrije splitsing van een bv met onroerende zaken gelden helaas nog de strenge voorwaarden van voor 2001. Om zonder heffing van overdrachtsbelasting (6 procent) te kunnen splitsen, zijn (doorslaggevende) zakelijke motieven nog steeds vereist.

Mr.drs. E.M.L. Nuijten, Real Estate Hospitality and Construction Group, Ernst & Young Belastingadviseurs, Amersfoort, tel. (033)4229300.

Reageer op dit artikel