nieuws

Begroting stadsboulevard Sittard-Geleen overschreden

bouwbreed Premium

sittard-geleen – B en W van Sittard-Geleen zijn flink geschrokken van een enorme overschrijding van de begroting bij het project stadsboulevard. Daarbij moet de rijksweg tussen de stadskernen van Sittard en Geleen het aanzien van een boulevard krijgen

Om het doorgaande verkeer, dat nu van de rijksweg gebruik maakt, te kunnen opvangen, wordt een westelijke randweg om het stadsdeel Geleen aangelegd. De gemeenteraad trok daarvoor ruim 46 miljoen euro uit, maar de kosten voor uitvoering vallen bij berekening opeens 35 miljoen euro duurder uit, dat is bijna het dubbele. Voor B en W is dit ‘onverklaarbaar en onaanvaardbaar’. Het college van burgemeester en wethouders wil dan ook onderzoek laten uitvoeren naar mogelijke oorzaken van dit tekort en laten nagaan waarom die nu pas worden geconstateerd. Zo zal dossieronderzoek worden verricht en zullen gesprekken plaatsvinden met procesverantwoordelijken, medewerkers en externe adviseurs die bij de voorbereiding van het project betrokken zijn geweest. Verder wordt gekeken naar bezuinigingsmogelijkheden, zonder dat de doelstellingen van het project worden aangetast. Het college heeft de fractievoorzitters van de gemeenteraad op de hoogte gesteld en zal op 1 oktober de resultaten van het onderzoek bekend maken. De opstelling van de bestekken en tekeningen is gegund aan het bureau Haskoning Nederland BV te Nijmegen, omdat dit bureau de laagste inschrijver was bij de Europese openbare aanbesteding die medio 2001 is gehouden.

Reageer op dit artikel