nieuws

Autofabrikanten voeren gezamenlijk spanning op

bouwbreed

den haag – Vooralsnog wil het nog niet zo erg lukken om de elektrische spanning in (bedrijfs)auto’s te verhogen tot 42 Volt. De oorzaak ligt onder meer in de hoge kosten om de elektrische voorzieningen geschikt te maken voor de hogere spanning.

De marktonderzoekers Frost & Sullivan leerden dat autofabrikanten en toeleveranciers gezamenlijk tot een standaard van 42 willen komen. Aan deze samenwerking valt door de hoge kosten en de ontwikkeling van een standaard niet te ontkomen. Organisaties als MIT Consortium, SAE 42V Advisory Committee en Bordnetzforum steunen deze initiatieven.

Brussel

Frost &Sullivan constateren dat een spanning van 42 Volt een andere elektrische installatie in een (bedrijfs)auto vergt. De industrie houdt zich mede door de technische en economische risico’s evenwel op de vlakte. De fabrikanten wachten liever tot er daadwerkelijk vraag komt naar 42 Volt. De onderzoekers noemen de omschakeling een kwestie van tijd en verwachten dat rond 2008 om en nabij 5 procent van de voertuigen die dan op de markt komen de nieuwe spanning gebruiken. Rond 2012 gaat het om 20 procent en dit loopt op tot 40 procent rond 2015. De meeste fabrikanten zullen volgens Frost &Sullivan rond 2008 (bedrijfs)auto’s met 42 Volt aanbieden. Audi biedt nu al wagens aan die met behulp van de hogere spanning de voorruit verwarmen. PSA stelt volgend jaar de eerste toepassingen voor. Het jaar 2008 is niet willekeurig gekozen. Brussel wil dat vanaf dat jaar met het oog op de vermindering van de uitstoot van koolstofdioxyde door het verkeer het gemiddelde brandstofverbruik daalt van 7,6 naar 5,8 liter per 100 kilometer. De hogere spanning kan hierin een rol vervullen. Daarbij blijven elektrische veiligheids- en luxevoorzieningen met 42 Volt betrouwbaar in bedrijf. Met de nieuwe spanning kunnen hydraulische voorzieningen plaats maken voor elektrische varianten. De omschakeling bevordert ook het gebruik van startmotoren/generatoren die één geheel met de krukas vormen. Frost &Sullivan verwachten dat in 2010 om en nabij 5 procent onder deze categorie valt, tegen 27 procent in 2015. De onderzoekers benadrukken dat de 42 Volt-technologie ruim voordat deze algemeen aanvaard is, op de markt moet komen. Aanbieders kunnen zo de benodigde expertise opdoen om concurrerend te blijven. Voldoende afzet levert voldoende middelen voor onderzoek en ontwikkeling. Het laatste moet vooral gericht zijn op gestandaardiseerde oplossingen.

Aanbieders

De nieuwe spanning geeft verder de aanzet tot de ontwikkeling van nieuwe systemen voor (bedrijfs)auto’s. Dat geeft aanbieders die tot nog toe niet aan de auto-industrie (konden) leveren de kans op een nieuwe afzetmarkt. Hoger voltage helpt bij zuiniger maken voertuig

Reageer op dit artikel