nieuws

Administratieve lasten 25 procent omlaag

bouwbreed

den haag – Regelzucht en bureaucratie moeten worden teruggedrongen. In 2006 moeten de administratieve lasten 25 procent lager zijn dan in 1994. Een plan van aanpak hiervoor komt zo snel mogelijk, blijkt uit de begroting van Economische Zaken.

Als het aan minister Heinsbroek ligt, krijgt hij middelen en bevoegdheden om de bureaucratie daadwerkelijk aan te pakken. Per departement wil hij doelstellingen voor vermindering van de administratieve lasten formuleren en daarvoor ook specifieke acties aankondigen. De ministers van de departementen worden zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en moeten daarover jaarlijks in de begroting rapporteren. Om het goede voorbeeld te geven, begint Heinsbroek al met zijn eigen departement. Dat is verantwoordelijk voor zo’n 100 miljoen euro aan lasten, waarvan 45 miljoen door het CBS wordt veroorzaakt. Door implementatie van de nieuwe CBS-wet en door invoering van elektronische dienstverlening in de handelsregisterwet moet daar in 2003 al 6,1 miljoen euro vanaf. Economische Zaken gaat verder het toezicht op accountants en de financiële verslaglegging van bedrijven versterken. Aanleiding is niet de bouwfraude, maar zijn de boekhoudschandalen in de Verenigde Staten. Die hebben gezorgd voor wantrouwen en onrust op de financiële markten. Om het vertrouwen te herstellen, gaat Heinsbroek een zelfstandig bestuursorgaan instellen dat onafhankelijk toezicht moet uitoefenen op de onafhankelijkheid en deskundigheid van accountants. In de nieuwe accountantswet die op stapel staat, wordt daarnaast gekeken wat de mogelijkheden zijn om juridisch en administratief het controle- en advieswerk binnen accountantskantoren te scheiden. Verder gaat de minister de positie van aandeelhouders versterken en de verantwoording door de Raad van Commissarissen verbeteren. Daarbij denkt hij met name aan de manier waarop aandeelhouders betrokken worden bij vormgeving en gebruik van optieregelingen. Eén van de grote bezwaren momenteel is dat er regelingen zijn waarmee bestuurders van bedrijven blijven cashen ook al gaat het slecht met een bedrijf.

Ondernemingsrecht

Heinsbroek gaat ook het ondernemingsrecht onder de loep nemen. Andere Europese landen hebben recentelijk drempels op dit gebied weggenomen, Nederland loopt daarin achter. Mogelijke knelpunten ziet de minister bij de oprichting van een bv, de omzetting van een eenmanszaak in een bv en de verplichtingen van een bv met één directeur-grootaandeelhouder. Meer ruimte voor ondernemen betekent in zijn ogen ook meer fysieke ruimte, van de juiste kwaliteit. Herstructurering van bedrijventerreinen is dan ook het aloude toverwoord. Nu legt Heinsboek daar geld bij en gaat hij kennis en ervaring met concrete herstructureringsprojecten ontwikkelen en verspreiden en belemmerende regelgeving op het gebied van vergunningen en bouwvoorschriften aanpakken. Net als zijn voorganger, ziet Heinsbroek ook heil in aandacht voor start- en doorgroeimogelijkheden van ondernemingen. EZ wil die verbeteren, onder meer door de Faillissementswet opnieuw onder de loep te nemen. Tijdig ingrijpen is daarbij uitgangspunt. Dat voorkomt schade bij een faillissement en verbetert de kansen op een sanering. Daarbij wordt ook gekeken naar het voorrecht dat belastingdienst en uitvoeringsinstellingen hebben bij het innen van belasting en premies bij een faillissement.

Reageer op dit artikel