nieuws

Aanleg metro zonder ‘lijken uit de kast’

bouwbreed

AMSTERDAM – Nut en noodzaak van de Noord-Zuidlijn staat bij de PvdA-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad niet ter discussie. De sociaal-democraten willen de komende maand wel de zekerheid dat na besluit tot aanleg van de nieuwe metrolijn ‘geen lijken uit de kast vallen’. Verder wil de PvdA op een later moment beslissen welk materieel zal worden gebruikt.

Raadslid H. Marres heeft zich met drie fractiegenoten en een adviseur die liever anoniem blijft, al wekenlang vastgebeten in het omvangrijke dossier. ‘Het onderwerp is zeer complex. Mijn fractiegenoot A. Bijlsma kent het dossier als geen ander, maar het totaal is voor een gewoon raadslid nauwelijks te overzien. Wel hebben we veel vertrouwen in de directie van de Noord-Zuidlijn. We zijn onder de indruk van de professionele wijze waarop het projectbureau onze vragen beantwoordt.’ Donderdag zal de raadscommissie zich voor het eerst in het openbaar buigen over het kostbare voorstel van VVD-wethouder G. Dales voor een nieuwe metrolijn die over negen jaar Amsterdam-Noord met Zuid/WTC moet verbinden. De prijs is niet gering. De aanleg van de totale lijn met onder meer vier ondergrondse stations in de binnenstad kost ruim 1,4 miljard euro. De gemeente moet daar meer dan een kwart van betalen. Concreet vraagt Dales nu 130 miljoen euro extra van de gemeenteraad. De totale gemeentelijke bijdrage is becijferd op 391 miljoen euro.

Achteruit

Onlangs stelde T. Halbertsma, voorzitter van de PvdA-raadsfractie, zich hardop de vraag of Amsterdam zich een dergelijke bijdrage nog wel kan permitteren. Onder invloed van het kabinetsbeleid gaat de financiële positie van de stad achteruit. Al weet nog niemand in welke mate. ‘Zijn woorden zijn niet juist geïnterpreteerd. In de fractie staat de noodzaak van de lijn niet ter discussie. In het verleden was ik zelf ook tegen de lijn. Dat is verleden tijd. Een ingrijpende verbetering van de bereikbaarheid van de stad en van Amsterdam-Noord is noodzakelijk. Dat belang zien wij ook’, aldus Marres. Maar de sociaal-democraten willen beslist niet worden geconfronteerd met extra rekeningen in een later stadium. ‘Al zullen we nooit voor honderd procent zekerheid krijgen, duidelijk moet zijn dat de lijn daadwerkelijk voor die prijs kan worden aangelegd. De nog beschikbare reserves zijn niet erg groot. Ze zijn bovendien al voor een groot deel bestemd. We zullen daarom over tal van financiële details, ook als het gaat om kleine bedragen, vragen stellen.’ Ook zal de PvdA de veiligheid van de metrolijn aan de orde stellen. Is alles eraan gedaan om te voorkomen dat een brandend metrostel ondergronds tot stilstand komt? De voorliggende studies van TNO en het commentaar daarop van prof. Horvat roepen bij Marres diverse vragen op. Ander twistpunt is de materieelkeuze. Gebruik van de relatief brede metrostellen maakt de lijn minder geschikt voor toekomstige uitbreidingen naar de regio. ‘Wat is het beste voor de toekomst? De metrostandaard of de smallere sneltram? We hebben een zware verplichting tegenover de regio. Het is beter de materieelkeuze op een later moment te maken. Overigens, uitstel van dat besluit mag niet leiden tot extra kosten.’ Verder dringt Marres aan op meer aandacht voor de gevolgen voor de stad tijdens de aanleg van de lijn. ‘De Damrak, het Rokin, de Weteringschans en woonwijk de Pijp krijgen te maken met zware opbrekingen. De overlast door de aanleg van de lijn zal enorm zijn. Aan de bevolking moet veel beter worden uitgelegd wat er gaat gebeuren. Ook moeten we voorkomen dat toeristen de stad mijden. Het zou zo moeten zijn dat mensen de stad juist opzoeken om naar de vorderingen van de aanleg te kijken.’

Bestookt

De PvdA-fractie wordt dagelijks bestookt met boodschappen van tegenstanders van de metrolijn. Evenals de kleine linkse oppositie-partijen zijn zij bevreesd voor extra kosten en een slecht openbaar vervoer in de toekomst. De definitieve afweging heeft Marres nog niet gemaakt. ‘Pas als al die antwoorden bij ons bekend zijn, zullen we een definitief standpunt innemen. Dat zal vlak voor de uiteindelijke raadsvergadering op 2 oktober zijn.’

Reageer op dit artikel