nieuws

Vroem, Vroem….

bouwbreed Premium

Vroem, Vroem….

Politici en ambtenaren staan bekend om onder andere hun afkortingen. Men hanteert zoveel afkortingen zo dikwijls dat de betekenis ervan hen ontgaat. Denkt u maar aan aow, wao, Nimby of Vrom. Door te spreken in afkortingen lijken verschrikkelijke dingen minder erg, maar vervreemdt de politiek nog meer van de inwoners en bedrijven van dit land. Mateloos heb ik me opgewonden over de destijdse minister van Vrom Alders, die het Nimby-wetje invoerde. Nimby betekent: not in my backyard, dus niet in mijn achtertuin. Hoe kan een Nederlandse wet nu een Engelse naam hebben? Nimat in plaats van Nimby had toch ook gekund. De laatste weken ontdek ik op de tv reclameboodschappen van het ministerie van Vrom, Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. In deze reclamespotjes komt regelmatig in beeld en geluid de afkorting Vrom voor. Volgens mij weet meer dan de helft van de tv-kijkers niet waar Vrom voor staat. Voor mij is het een teken dat de makers en opdrachtgevers van deze reclamespotjes geen enkele idee meer hebben op welke informatie de tv-kijkers in ons land zitten te wachten. Schaamt het ministerie van Vrom zich voor zijn werkelijke naam? Of, meent dit departement dat men in dit land wel weet wat Vrom doet of niet doet? Ik weet ook wel dat alle ministeries zo hun afkortingen hebben: Buza, Biza, VWS, OCW en EZ. Maar gelukkig hanteert men die afkortingen alleen in onderling verkeer en niet naar het publiek en de bedrijven toe. Daarom zou Vrom er goed aan doen, om hun volledige naam te gebruiken: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Is men niet tevreden over haar naam, dan kan men die altijd nog wijzigen. Bijvoorbeeld in het departement van Wonen, Ruimte en Milieu: WRM. Dat is kort en duidelijk. Laten ze in godsnaam ophouden met reclameboodschappen, waarin alleen over Vrom wordt gesproken. Misschien komt er wel een ministerie van Volkshuisvesting, Economie of Ecologie, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Dan kunnen ze reclame maken met Vroem, Vroem en daar leuke raceauto geluiden bijmaken. Da’s pas leuk. Vroem, Vroem, past ook wel een beetje bij de nieuwe VVD minister van Vrom H. Kamp. Hij was als Tweede-Kamerlid een felle jongen, zou hij dat als minister ook volhouden. Na drie PvdA-ministers van Vrom zal de ambtelijke top ook wel rood zijn, misschien loopt er een enkeling nog wel op geitenwollensokken. Hij zal op de diverse terreinen van dit department heel wat linkse stokpaardjes tegen komen. Deze stokpaardjes enthousiast berijden zal hem niet in dank worden afgenomen, deze stokpaardjes meteen uit de stal jagen zal op tegenstand stuiten bij zowel zijn ambtelijke top als in het parlement. Minister Kamp zal behoedzaam dienen te laveren tussen alle klippen die een minister in de vorm van bananenschillen tegen komt. Toch ligt er een zware taak voor deze nieuwe minister. Wat dacht u van de nieuwe nota voor de Ruimtelijke Ordening, waarvan de linkse voorganger Jan Pronk niet veel gebakken heeft. De bouwtaken voor de woningbouwen lopen nog steeds achter en de eerste problemen bij de huursubsidie dienden zich al snel aan. Overigens lijkt het erop dat circa een miljoen van de totaal drie miljoen huurders een aanspraak doen op huursubsidie. Dat lijkt me nou niet de bedoeling van subsidie. Subsidie is een vangnet voor hen die iets niet kunnen betalen. Maar als nu eenderde van in dit geval huurders van woningen een huursubsidie krijgen, lijkt mij dat dit systeem zichzelf overleefd heeft. Men moet een ander systeem bedenken, want voor we het door hebben heeft binnen enkele jaren de helft van alle woninghuurders een huursubsidie. Minister Kamp moet dus in zijn hoogste versnelling aan het werk, dus flink saneren in regels en subsidies. En, snel, want de vier jaar in de regering zijn snel om, daarom: Vroem, vroem……

Hans Broeren Makelaar o.g. te Amsterdam

Reageer op dit artikel