nieuws

Verhoeve eerste met opgraafvergunning

bouwbreed

Verhoeve eerste met opgraafvergunning

hummelo – De Verhoeve Groep is de eerste particuliere aannemer die van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) een opgraafvergunning heeft gekregen. Het Achterhoekse bedrijf is van oorsprong een wegenbouwbedrijf, maar telt ook tal van werkmaatschappijen voor onder meer bodem- en milieuonderzoek. ‘De certificering heeft voor onze opdrachtgevers grote voordelen, omdat we de verschillende onderzoeken kunnen combineren. Dat levert niet alleen een kostenbesparing op, maar geeft ook tijdwinst’, zegt directeur J. Huiszoon van de Verhoeve Groep. Tot voor kort was het opgraven van bodemvondsten uitsluitend voorbehouden aan de ROB. Het Verdrag van Malta heeft daar onlangs een eind aan gemaakt. De Verhoeve Groep heeft speciaal met het oog op de liberalisering van de opgravingsbevoegdheid het archeologische adviesbureau Synthegra opgericht. Deze dochteronderneming heeft vijf archeologen op de loonlijst staan. Bodemvondsten moeten wel verplicht bij de ROB gemeld worden. Nadat de vondsten eventueel zijn geborgen, gaan ze naar provinciale depots van de ROB. Bij de Verhoeve Groep werken in totaal driehonderd mensen. De onderneming heeft een jaaromzet van ruim 50 miljoen euro. Het bedrijf wil in de toekomst in iedere regio een eigen archeologisch adviesbureau hebben.

Reageer op dit artikel