nieuws

Vergrijzing in Zweedse bouw

bouwbreed Premium

stockholm – De vergrijzing in de Zweedse bouwvakken neemt nog steeds toe. Van het totale aantal arbeidsplaatsen (230.000 stuks) in deze bedrijfstak wordt ruim 42 procent bezet door bouwers in de leeftijdsgroep van 45 tot 64 jaar.

Vijf jaar geleden was hun aandeel 1 procent minder en tien jaar geleden zelfs 10 procent minder. Het percentage 30- tot 44-jarigen is ook blijven groeien en nadert eveneens de 40 procent. De bouwvakkers van 29 jaar en jonger werden daarentegen geringer in aantal. Hun aandeel zakte de afgelopen tien jaar van ruim 30 naar nog geen 20 procent. Een en ander signaleert de werkgeversbond Sveriges Byggindustrier (BI) aan de hand van de nieuwe cijfers van het centraal bureau van de statistiek (SCB) in Stockholm. Deze cijfers omvatten de periode tot en met 2001. BI is zich al een paar jaar bewust van de vergrijzingstrend en zet daarom elk jaar een op de schoolgaande jeugd gerichte wervingscampagne op. De opzet is om de jongeren te informeren over de carrièremogelijkheden van de bouw voordat ze hun beroepskeuze vastleggen. Volgens BI waren de campagnes tot dusver altijd een groot succes. De bond heeft er daarom ook vertrouwen in dat de vergrijzingstrend op termijn kan worden gekeerd.

Reageer op dit artikel