nieuws

Van Walsem kandidaat voorzitterschap Fosag

bouwbreed

Van Walsem kandidaat voorzitterschap Fosag

gouda – Het bestuur van de Koninklijke Vereniging Fosag heeft unaniem besloten om als enige kandidaat voor het voorzitterschap van de vereniging aan de algemene ledenvergadering van FOSAG voor te dragen J. van Walsem. Jan van Walsem was van 1994 tot mei jongstleden lid van de Tweede Kamer voor D66. In die functie vervulde hij het voorzitterschap van de vaste commissie Rijksuitgaven. Voor zijn partij was hij woordvoerder economische zaken, technologiebeleid en luchtvaartzaken. Na zijn studie notarieel recht aan de Rijks Universiteit Utrecht, leidde hij van 1974-1988 een installatiebedrijf met tweehonderd werknemers, Hij was betrokken bij de fusie die leidde tot de VNI, de Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven. Van 1986-1994 was hij voorzitter van deze organisatie. Jan van Walsem is oprichter (in 1990) van Intechnium, het opleidings- en technologiecentrum voor de installatiebranche. Tot zijn kamerlidmaatschap in 1994 was hij voorzitter van dit centrum. Van 1990 tot 1994 vertegenwoordigde hij als plaatsvervangend lid van de SER het midden- en kleinbedrijf in dit adviesorgaan van de regering. Tijdens het Fosag-congres op 23 november 2002 zal de huidige voorzitter, de J. van der Worp, het voorzitterschap overdragen aan de nieuwe voorzitter.

Reageer op dit artikel