nieuws

Vakbonden woedend over werkgeversaanval op cao

bouwbreed

den haag – De vakbonden reageren met ontzetting op uitspraken van VNO-NCW-voorzitter J. Schraven die de cao ter discussie stelt. ‘Het is van de gekke’, briest FNV Bouw-bestuurder T. van Amersfoort.

Werkgeversvoorman Schraven twijfelt of hij in de toekomst nog wel met de vakbonden wil onderhandelen. Hij wil in plaats daarvan rechtstreekse afspraken maken tussen werkgever en werknemer en meer regelen met de ondernemingsraad. De VNO-NCW-voorzitter hekelt de afkalvende representativiteit van de vakbeweging en de geringe bereidheid tot loonmatiging in die kringen. ‘De bonden zijn in een aantal sectoren niet meer representatief en hebben soms ook geen verantwoorde houding’, zegt hij in het Financieele Dagblad.

Ondernemingsraden

T. van Amersfoort, bestuurder van FNV Bouw. ‘Dit is van de gekke. Moet ik serieus ingaan op dit soort uitspraken of moet ik meneer Schraven belachelijk maken? Hij stelt onze representativiteit ter discussie, maar is die van de ondernemingsraden dan zo hoog? Daar kunnen ze vaak amper geschikte leden voor vinden.’ G. Wildeman van Hout- en Bouwbond CNV neemt de uitspraken ‘niet serieus’. ‘Dit is te gek voor woorden en het zorgt alleen maar voor onrust. Schraven heeft vast op persoonlijke titel gesproken.’ Ook over het voorstel om afspraken te maken met de ondernemingsraad (OR) heeft Wildeman geen goed woord over: ‘Dan ontstaat er een woud van afspraken. Voor de stabiliteit in de branche is dat niet goed.’ Daarbij stelt de CNV-vice-voorzitter dat de OR niet het vertrouwen van de achterban heeft om deze onderhandelingen te voeren.

Representativiteit

K. Scheepens van de afdeling arbeidszaken van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) steunt Schraven op slechts één punt. ‘Meer maatwerk moet decentraal worden afgesproken. Daar heeft het VNO-NCW gelijk in. In de cao staan zoveel details, die kunnen vaak beter op de werkvloer worden afgesloten.’ De representativiteit van de vakbonden in de bouw is volgens Scheepens zeker niet in het geding. ‘De organisatiegraad in de bouw ligt veel hoger dan gemiddeld.’

Realistisch

Van Amersfoort: ‘Als er een organisatie is die realistisch is op dit gebied, dan zijn wij het. Alleen de laatste twee jaar van welvaart hebben wij geprobeerd een graantje mee te pikken door middel van loonsverhogingen. Dat het VNO-NCW daar nu kritiek op heeft, is van de zotte. Meneer Schraven zou zich moeten realiseren dat hij met ons alleen maar goed af is.’

Reageer op dit artikel