nieuws

Transportcapaciteit is bepalend voor zandlevering

bouwbreed

den haag – De enige beperkende factor voor de levering van ophoogzand is de transportcapaciteit. Dit zei NVZ-voorzitter De Pender tegen de enquêtecommissie. Dat aannemers zandhandelaren gebruiken om de bouwmarkt af te schermen, ging er bij hem niet in.

De Pender verklaarde voor de commissie dat de winning van ophoogzand geen enkel probleem is. ‘Iedereen die dat wil, kan een vergunning krijgen om zand te winnen in de Noordzee. Het enige probleem dat er dan is met de levering, is de transportcapaciteit. Dat heeft zich vorig jaar voorgedaan. Maar toen kwamen tegelijkertijd de aanleg van de zandlichamen van de Betuwelijn en de HSL-Zuid op de markt. Op een gegeven moment zijn er gewoon geen beunschepen meer’, aldus De Pender. Het is ook het enige jaar geweest dat Mijnster ‘nee’ heeft moeten verkopen als aannemers vroegen om zandlevering. ‘Helaas’, zei De Pender. Hij vond ook dat de overheid niet slim bezig was door twee megawerken tegelijk op de markt te brengen. Dat gaf de commissie aanleiding te veronderstellen dat aannemers graag zandhandelaren binnen zouden willen halen om daarmee te zorgen voor een ongestoorde toelevering van zand. ‘Ik kan mij er niets bij voorstellen dat er aannemers zijn, die via de zandmarkt de bouwmarkt zouden willen afschermen’, meende De Pender. Ook de suggestie als zouden aannemers met een zandhandelaar in huis concurrentievoordeel behalen door lagere prijzen te berekenen voor het zand, verwees hij naar het rijk der fabelen. ‘De concurrentie op de markt van ophoogzand is zo groot dat de prijs vrijwel vastligt.’ Zijn moeder, Ballast Ham Nederland, kreeg wat hem betreft ook niet de lengte om een lagere prijs te bedingen. ‘Het naar boven halen en transporteren van zand heeft een bepaalde prijs. Die vraag ik. Als mij moeder vraagt om een lagere prijs, dan zeg ik nee’, aldus De Pender. Hij gaf de commissie nog een dringend advies, namelijk om de bouw niet als één geheel te beschouwen. ‘Laten we oppassen dat we niet allemaal over één kam worden geschoren. Dat dreigt nu te gebeuren. Daar wordt ik heel verdrietig van.’ ‘Beschouw de bouw niet als één geheel’

Reageer op dit artikel