nieuws

Tegenvaller plannen bioscoop Emmen

bouwbreed Premium

Tegenvaller plannen bioscoop Emmen

emmen – Provinciale Staten van Drenthe zijn het niet eens met de plannen voor de bouw van een megabioscoop aan de rand van Emmen. Althans, zoals het voorstel er nu ligt. In een advies aan Gedeputeerde Staten geeft een meerderheid aan het niet te billijken dat de grenzen die zijn aangegeven in het Provinciaal Omgevingsplan (POP) met tientallen meters worden overschreden. Binnen de gemeente Emmen is teleurgesteld gereageerd op de afwijzing, ook al heeft GS gezegd het advies van de Provinciale Commissie Omgevingsbeleid (POC) nog af te willen wachten voordat men een definitief besluit neemt. Emmen geeft aan dat er geen alternatieve locaties zijn. PSÊ is echter onverbiddelijk. Men is bang dat op de huidige locatie het open gebied wordt aangetast. Bioscoopketen Polyfilm BV is de initiatiefnemer van de bouw van de bioscoop die zeven zalen gaat tellen. De gemeente Emmen probeert GS de komende tijd met argumenten te bewegen het advies van PS naast zich neer te leggen. Ê

Reageer op dit artikel