nieuws

Streep door plan windmolenpark voor Vlaamse kust

bouwbreed

brussel – Het tijdelijke consortium C-Power krijgt géén vergunningÊvoor de bouw van een windturbinepark op de Wenduinebank, 6 kmÊuit de Vlaamse kust bij Bredene en De Haan. Dat heeft de federale Belgische minister AelvoetÊ’met pijn in het hart’ besloten.

Haar collega en staatssecretaris voor energie, Deleuze, hadÊhet park met vijftig molens en een totaal vermogen van 115 MWÊwel goedgekeurd.ÊVoor het verwerpen van de bouwaanvraag voerde Aelvoet drie redenen aan: de windmolens zouden op de plaats komen te staan van de trekcorridors van beschermde zeevogelsoorten, er zou een te grote bezetting van de zeehorizon ontstaan en door de nabijheid van drukke scheepvaartroutes zouÊer gevaar bestaan voorÊbotsingen met schepen. C-Power is eenÊconsortiumÊvan onder meer Interelectra, Dredging International en Turbowinds. HetÊheeft aangekondigd een nieuwe aanvraag voor een verder gelegen (36 in plaats van 6 kilometer in zee)Êen nog veelÊgroter windmolenpark te zullen indienen. Enkele weken geleden keurde minister Aelvoet wel de bouw van een windmolenpark goed voor de kust van Knokke-Heist van het consortium Seanergy, waarvan de Belgische elektriciteitsproducent Electrabel deel uitmaakt.

Reageer op dit artikel