nieuws

Schermen langs spoor Deventer-Oldenzaal

bouwbreed

Schermen langs spoor Deventer-Oldenzaal

ZWOLLE – Langs de spoorlijn Deventer-Oldenzaal worden de komende zes jaar geluidsschermen geplaatst. De geluidswal reikt tot aan de Duitse grens. Het project kost ruim 24 miljoen euro. Van dat bedrag is bijna 4 miljoen euro bestemd voor gevelisolatie van woningen waar geen geluidsschermen worden geplaatst in verband met het uitzicht. Het ministerie van VROM financiert het project. In 2004 wordt het eerste scherm geplaatst. De totale operatie moet in 2010 zijn afgerond. De plaatsing van de geluidsschermen is nodig vanwege de aanleg van de Betuwelijn. In 2005 rijdt een groot aantal extra goederentreinen via de bestaande spoorlijn Deventer-Oldenzaal naar de Duitse grens. Als gevolg hiervan neemt de geluidsbelasting op de woningen verder toe. De provincie ondertekent vandaag een convenant met de betrokken gemeenten Deventer, Bathmen, Rijssen, Wierden, Almelo, Borne, Hengelo en Oldenzaal.

Reageer op dit artikel