nieuws

Riool Energie Collector verwarmt huizen en wegen

bouwbreed

buitenpost – De Gasunie, Waddenland/Norrland en Dura Vermeer voeren momenteel aan de Bernardlaan in het Friese Buitenpost praktijktests uit met de zogeheten Riool Energie Collector (REC), waarbij het riool als milieuvriendelijke warmtebron wordt gebruikt voor vooral woningen, maar ook voor wegen, opritten, parkeerplaatsen, trottoirs, voetgangersgebieden en groentekassen.

Het REC-systeem is bedacht door de Friese uitvinder P. de Bruin in samenwerking met Waddenland/Norrland en de Stichting Wadden Natuur Fonds. Verder zijn ook Econosto, Syntens en het Projectbureau Duurzaam Bouwen nauw bij de ontwikkeling betrokken. Het REC-systeem gebruikt rioolbuizenstelsels, afvalwaterzuivering en wateropslag om onder meer gebouwen te verwarmen en te koelen. Het systeem gebruikt letterlijk de weggegooide warmte van het riool, dat onder de grond dienst doet als een soort thermosfles. De warmte wordt ’s zomers opgeslagen en vastgehouden in een buffer, het zogeheten Twin-systeem, om ’s winters gebruikt te worden voor verwarming van gebouwen en wegen. Het rendement van deze warmtebuffer kan nog worden vergroot als ook de energie van zonnepanelen in het systeem wordt opgeslagen. Ook warmte van proceswater, dat de industrie loost op het riool, kan zo worden aangewend. De eerste tests met de REC wijzen uit dat het systeem bij optimaal gebruik een besparing van aardgas van 30 tot 60 procent kan opleveren.

Grootscheeps

Uitvinder De Bruin pleit ervoor dit warmtevoerend medium, met een hoog warmteabsorberend vermogen, de komende jaren in zoveel mogelijk nieuwbouw en in wijken, waar het riool toch al vervangen moet worden, in te voeren. Nederland staat toch al aan de vooravond van een grootscheepse rioolrenovatie, waarbij duizenden kilometers rioolstelsel worden vervangen of gerenoveerd. Zo kan een relatief lage investering flinke energiebesparingen opleveren en worden ook de Nederlandse doelstellingen van de klimaatconferentie in Kyoto, waarbinnen het gebruik van fossiele brandstoffen als aardgas belangrijk moeten worden teruggedrongen, vertaald in concreet beleid. Het REC-systeem kan niet alleen bij alleenstaande woningen worden toegepast, maar ook bij hele straten en wijken. In dat geval kan er een zogeheten Twin-systeem van worden gemaakt, waarbij naast de reeds aanwezige rioolbuis een soortgelijke buis wordt neergelegd, die als buffer dient en een capaciteit heeft van duizenden kubieke meters water. Zo kan de vraag en aanbod van warmte optimaal op elkaar worden afgestemd. Als het Twin-systeem eenmaal onder de straat ligt, zijn ook andere nuttige toepassingen denkbaar. De tweede buis fungeert namelijk als een uniek ‘grijs’-watersysteem, dat ook aangewend kan worden als een onuitputtelijke bluswaterbron. Ook is het aansluiten van een sprinklersysteem in woningen een denkbare optie.

Veertig jaar

Het REC-systeem van De Bruin gaat tenminste veertig jaar mee en ook nieuwe milieuvriendelijke warmtebronnen kunnen in de toekomst op eenvoudige wijze aan het warmtenet worden gekoppeld. Daarbij kan gedacht worden aan warmtewinning uit asfalt, zonnepanelen, windmolens en diverse vergistingsprocessen als bio-energie. Ook kan de REC een aanzienlijke bijdrage aan de gladheidsbestrijding in het verkeer leveren. Onderhandelingen over het daadwerkelijk in productie nemen van de REC zijn momenteel in een afrondend stadium.

Reageer op dit artikel