nieuws

Recordaantal projecten aangemeld in kader van Programma IFD-Bouwen

bouwbreed

rotterdam – Een recordaantal van 108 bouw- en onderzoeksplannen zijn bij de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) aangemeld in het kader van het Programma IFD-bouwen 2002. Veel van de projecten en onderzoeksvoorstellen richten zich op procesinnovatie en innovatieve producten en systemen.

Met het sluiten van de indieningstermijn werden 108 project- en onderzoeksvoorstellen geteld: 71 bouwprojecten en 37 haalbaarheidsstudies. Na de 96 ingediende projecten in 1999 en 85 stuks in 2000 is de score van dit jaar een record. Aan de groei van het aantal aanmeldingen ligt volgens de SEV ten grondslag dat Industrieel, Flexibel en Demontabel (IFD) bouwen een steeds beter bekend begrip is geworden. Ook speelt mee dat de SEV in 2001 geen voorbeeldprojecten heeft geworven.

Thema’s

Net zoals in de afgelopen jaren konden projecten uit zowel de woningbouw als de utiliteit worden ingediend. Dit resulteerde in 53 woningbouwprojecten, 36 projecten uit de utiliteit en negentien gemengde projectvoorstellen. In de wervingsronde is speciale aandacht gevraagd voor vier thema’s die aansluiten bij de behoeften en ontwikkelingen op de huidige woningmarkt: zeggenschap van consument, particulier opdrachtgeverschap, de bestaande voorraad, procesinnovatie en innovatieve producten en systemen.

Verheugd

De SEV zegt met name verheugd te zijn over een aanzienlijk aantal projecten dat met de twee laatste thema’s aan de slag is gegaan. ‘De gebruiker centraal’ komt bij praktisch alle projecten naar voren. Negentien projecten gaan in meer of mindere mate uit van bestaande bouw. Een beoordelingscommissie bekijkt de komende tijd alle ingediende projecten en voorstellen.

Demonstratiestatus

Projecten die werkelijk vernieuwende toepassingen van IFD-technieken of -materialen laten zien, maken kans op de demonstratiestatus en ontvangen een financiële bijdrage die kan oplopen tot 250.000 euro. Voor haalbaarheidsonderzoeken geldt een maximum bijdrage van 25.000 euro. Tijdens het landelijke IFD-congres op 12 december in Rotterdam wordt bekendgemaakt wie voor de demonstratiestatus en bijdragen in aanmerking komen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels