nieuws

Raad van State vernietigt goedkeuring voor MTC

bouwbreed

arnhem/nijmegen – Er kleven nog zoveel onzekere factoren aan het multimodale bedrijvenpark MTC in Valburg, dat de Raad van State de provinciale goedkeuring hiervoor gisteren heeft vernietigd. De rechter verwijt de provincie onzorgvuldigheid. De onzekere aspecten moeten eerst worden onderzocht, voordat de provincie de aanleg van het MTC opnieuw goedkeurt.

Het multimodale bedrijvenpark MTC – een enorm transport- en overslagcentrum dat langs de Betuwelijn moet komen – is al geruime tijd punt van verhitte discussies. Bij Slijk-Ewijk komen Betuwelijn, snelweg A15 en Rijn en Waal bij elkaar. Daar moet ook het overslagcentrum MTC komen op 500 hectare grond. De nieuwe Waalhaven op 60 hectare grond maakt deel uit van de plannen. De voorstanders achten het MTC noodzakelijk voor de regionale en nationale economie. De tegenstanders (milieuorganisaties en omwonenden) verwerpen dit ‘hoogst onzekere prestigeobject’ omwille van de grove aantasting van het uiterwaardenlandschap .

Tien jaar

Vier ministeries, de provincie Gelderland, het stedelijk samenwerkingsverband Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN), Grontmij, Boskalis, de containeroverslagbedrijven BCTN en RSC en zandwinner K3 trekken het miljardenproject, waar al tien jaar aan wordt gewerkt. Ook de Haven Rotterdam is erbij betrokken. De Raad van State meent dat er nog veel te veel onzekerheden zijn om een dergelijke grote ruimtelijke ingreep in het uiterwaardengebied van de Over-Betuwe te rechtvaardigen. Uit gedetailleerd onderzoek had moeten blijken dat bestemmingen die betrekking hebben op het MTC, ook daadwerkelijk kunnen worden verwezenlijkt. Op dit moment is volgens het rechtscollege evenmin zeker of het centrum daadwerkelijk een omvang kan krijgen van ruim vijfhonderd hectare. Het is onduidelijk hoe bestuurders tot die voorgenomen omvang zijn gekomen. Ten aanzien van de Waalhaven mist de rechter hoe GS het verlies van natuur elders wil compenseren. Verder ontbreekt een onderzoek naar de nautische veiligheid op de Waal bij de voorgenomen haven en is er geen zekerheid over geluidsbelasting en veiligheid voor omwonenden.

Dreigend

De Raad van State kan het MTC niet van tafel vegen, omdat het plan een beslissing van de regionale bestuurders zelf is. Maar het is duidelijk dat er nog heel veel werk moet worden verzet voordat GS een nieuw goedkeuringsbesluit kan nemen. Milieuactievoerders hebben al dreigend aangekondigd dat zij, als de bestuurders toch door willen gaan met het MTC, nog stapels nieuwe procedures in petto hebben om de komst van het transportcentrum te ontmoedigen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels