nieuws

Raad van State fluit VROM terug

bouwbreed Premium

Raad van State fluit VROM terug

den haag – Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) mag zich niet bemoeien met gemeentelijke en provinciale bouwplannen. Zo luidt het oordeel van de Raad van State in Den Haag. Naar de mening van de Raad is het bestemmingsplan bij het Zeeuwse dorp Wissenkerke dat voorziet in de oprichting van een netto vijf hectare groot bedrijventerrein, niet in strijd met het landelijk ruimtelijk beleid. VROM had dan ook niet het recht het plan af te keuren. De provincie Zeeland gaf vorig jaar een positief oordeel over het bestemmingsplan. VROM greep echter in, omdat het plan niet zou voldoen aan zijn bundelingsbeleid. Dit beleid houdt in dat bedrijven die van bovenlokaal niveau zijn, gevestigd moeten worden in stadsgewesten of regionale opvangkernen en dat buiten de bebouwingscontouren geen verstelijking mag plaatsvinden. Maar volgens de Raad van State richten de geplande bedrijven zich uitsluitend op de gemeente Noord-Beveland. En van het uitgangspunt om geen bebouwing toe te staan in het buitengebied mag de provincie afwijken. Het besluit van de provincie om het bestemmingsplan goed te keuren blijft dan ook staan. Hiertegen kan nog wel bezwaar gemaakt worden, behalve door VROM.

Reageer op dit artikel