nieuws

Producenten willen KOMO handhaven

bouwbreed

gouda – De certificatie van betonmortel en mortels, toeslagmaterialen, cement en vulstoffen komt in een lastige spagaat met de daadwerkelijke komst van de Europese CE-markering. Afnemers hebben nu weliswaar de vrijheid om voor cementen van standaardkwaliteit met een CE-markering te kiezen, maar hebben daarmee nog geen kwaliteitsborg.

Dit constateert dr.ir. H. Cornelissen, directeur van de certificatie-instelling BMC in het jaarverslag van 2001. In de praktijk blijkt het probleem al met de introductie van de CE-markering voor cement. Gerenommeerde producenten van cement hebben daarom besloten het privaatrechtelijke KOMO-merk als ‘zichtbaar bewijs voor het kwaliteitsniveau van hoogwaardige cementen’ te handhaven naast de publiekrechtelijke CE-markering. Het besluit is ingegeven door het feit dat de externe controle van producten in het kader van de CE-markering veel minder is in vergelijking met het KOMO-merk. De Nederlandse markt blijft dan ook voor cementen en andere bouwmaterialen en -producten voorstander van het nationale KOMO-merk als kwaliteitsmerk in de bouw. R.T. de Vree, adjunct-directeur bij BMC: ‘De CE-markering is een wettelijke regeling die anders is ingevuld dan het huidige KOMO-merk. De CE-markering is geen productcertificaat, maar zegt iets over de kwaliteitsbewaking in de fabriek.’ Volgens De Vree kunnen ‘volslagen onbekende producten van volslagen onbekende fabrieken’ op die manier een CE-markering verkrijgen. De Vree schetst het probleem dat ontstaat als cement of hulpstoffen alleen van een CE-markering zijn voorzien. ‘In Nederland vindt op de bouwplaats geen controle meer plaats op bijvoorbeeld de kwaliteit van betonmortel. Dat is het grote voordeel van een goede certificering. Als producten alleen een CE-markering hebben, loop je het risico dat betonmortel op de bouwplaats gekeurd moet worden.’ In Duitsland, zo vertelt De Vree, zijn vele keuringsinstanties actief die de bouwplaatsen afrijden om de kwaliteit van bouwproducten ter plaatse te controleren. De Vree: ‘De bouwmarkt is ingesteld op het KOMO-merk. Het is ook de markt zelf die de privaatrechtelijke certificering op zich heeft genomen. Op dit moment is het dan ook onverstandig om het KOMO-merk weg te gooien.’

Beoordeling

BMC is een van de Nederlandse certificeringsinstellingen die door de overheid zijn aangewezen om als ‘notified body’ de beoogde Europese conformiteitscertificaten af te geven. Het certificatieproces begint bij BMC met een schriftelijke aanvraag. Beoordeling vindt plaats op niveau 2+; een initiële beoordeling van de FPC gevolgd door een jaarlijkse beoordeling. De Vree: ‘Als een bedrijf beschikt over een KOMO-certificaat wordt het initieel onderzoek in eerste instantie beperkt tot een beoordeling van de systeemdocumentatie.’ Dan volgt bij positieve beoordeling de toekenning van het certificaat voor de Factory Production Control (FPC). Op basis hiervan mag een producent de CE-markering aanbrengen.

Reageer op dit artikel