nieuws

Parkeerkelder met klinkers in polder

bouwbreed Premium

borne – Het nieuwe sociaal-cultureel centrum in de Overijsselse gemeente Borne, genaamd De Bijenkorf, krijgt een ondergrondse parkeergarage die wordt aangelegd in een polderconstructie. Om de provincie ervan te overtuigen dat het project niet vergunningsplichtig is voor de onttrekking van grondwater, heeft de gemeente tot twee keer toe onderzoek laten doen.

De plannen voorzien in een parkeergarage onder het sociaal-cultureel centrum. De vloer van de garage zou onder de grondwaterspiegel komen, maar wel boven een metersdikke leemlaag die zich in de bodem onder de gemeente bevindt. Door het slaan van vier damwanden kan de grond binnen de ontstane kuip worden ontgraven, zonder dat veel grondwater toestroomt. De leemlaag laat namelijk vrijwel geen water door. Bij de damwanden moet voorts rekening gehouden worden met enig lekwater. Bij elkaar zou een pompinstallatie van beperkte omvang de ruimte droog kunnen houden. Door aanleg van een drainagesysteem boven de leemlaag zou de parkeergarage een vloer kunnen krijgen van klinkers. Het bouwmanagementteam van De Bijenkorf oordeelde dat een dergelijke polderconstructie de aangewezen bouwmethode zou zijn, mede gezien een geschatte besparing van zo’n miljoen euro ten opzichte van de kosten van een parkeergarage in een waterdichte betonnen bak. De provincie Overijssel daarentegen wees op de vergunningsplicht bij het onttrekken van grotere hoeveelheden grondwater. De provincie vond dat de gemeente risico liep dat zo’n vergunning nodig zou zijn. De provincie wil de grondwaterstand zomin mogelijk beïnvloeden. Onttrekken van grondwater of lozen van veel lekwater op het riool is strijdig met dit beleid. De provincie zegt slechte ervaringen te hebben met onttrekken van grondwater bij gebouwen met diepe kelders en is zeer terughouden met geven van onttrekkingsvergunningen.

Grondwater

Om te voorkomen dat een bouwmethode met aanleg van een waterdichte betonnen bak nodig zou zijn, heeft de gemeente allereerst onderzoek laten doen naar de grondwaterhoeveelheden die te verwachten zijn. Mos Grondmechanica heeft in opdracht van de constructeur Schreuders Bouwtechniek uit Hengelo (Overijssel) onderzoek gedaan. Het bedrijf uit Rhoon concludeerde dat de hoeveelheden lekwater onder de grens voor de vergunningsplicht zouden blijven.

Twijfels

De twijfels die nog bij de provincie bleven bestaan, zijn voor de gemeente reden geweest een tweede onderzoek te laten doen. Het – onafhankelijke – bureau GeoDelft kwam ook tot de conclusie dat het bij het lekwater om beperkte hoeveelheden zou gaan. Verkleinen van het risico van veel lekwater is volgens het bureau mogelijk door een slotvulling toe te passen van polyurethaan, alhoewel dit niet nodig is om een onttrekkingsvergunning te vermijden. De sloten van de damwand die in de parkeergarage in het zicht en toegankelijk zijn, zullen worden dichtgelast. De gemeente Borne heeft inmiddels besloten het nieuwe sociaal-culturele centrum te voorzien van een parkeergarage die aangelegd wordt volgens de polderconstructie. De genomen extra maatregelen verkleinen het risico van teveel lekkage. Bovendien vindt de gemeente deze methode uit oogpunt van duurzaam bouwen te verkiezen. Een betonnen bak zou veel meer aanspraak maken op schaarse grondstoffen.

Reageer op dit artikel