nieuws

Kosten van het gelijk

bouwbreed

Kosten van het gelijk

Het zal de meesten onder u niet onbekend zijn: procederen is niet goedkoop. Dat geldt met name voor hen die niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand, en dat is voor in elk geval alle bedrijven zo.

Een gemiddelde advocaat kost tussen de 150 en 250 euro per uur en bijna alle grotere kantoren vragen voor ervaren krachten hogere bedragen. En dat alles per uur, exclusief btw, verschotten en kantoorkosten. Een methode om daar andere afspraken over te maken is rechtsbijstand op basis van no cure no pay. Wint de advocaat de zaak niet, krijgt hij niets betaald. Tot op de dag van vandaag is dit systeem, hoe veelbesproken ook, nog immer niet toegestaan in Nederland, behalve bij eenvoudige incassozaken, waarbij de advocaat een bepaald tarief mag rekenen afhankelijk van het geïncasseerde bedrag. U zult de uren van de advocaat (dat wil zeggen: de uren die hij u in rekening brengt) in veel gevallen dus gewoon moeten betalen. Bovendien krijgt niemand de garantie dat een zaak ook daadwerkelijk voor de rechter wordt gewonnen. Natuurlijk, een goed advocaat weet welke zaken een betere kans maken en zal dienovereenkomstig adviseren. Maar er blijven altijd verrassingen bestaan, in de vorm van nieuwe feiten en argumenten, of een rechter die het heel anders ziet dan zijn collega’s. Deze feiten kunnen voor een onaangename verrassing in het vonnis zorgen. Aan een procedure zijn ook andere kosten verbonden. Niet alleen moet de advocaat kosten maken voor bestudering van het dossier, het opstellen van processtukken en overige zaken zoals beslaglegging, ook als de zaak bij een andere rechtbank speelt moet de advocaat een procureur inschakelen die aan die rechtbank is verbonden en moet hij aan de rechtbank griffierecht betalen voor het behandelen van de zaak. Dat laatste is afhankelijk van de hoogte van de vordering. Ook de deurwaarder moet betaald worden, evenals het kadaster dat geraadpleegd moet worden en de Kamer van Koophandel of de burgerlijke stand. Indien een zaak moet worden behandelend voor een arbitragegerecht, omdat partijen een dergelijke geschillenbeslechting zijn overeengekomen, is het niet veel anders. Ook dan moet een waarborgsom worden betaald afhankelijk van de hoogte van de vordering en daarmee veelal de hoeveelheid arbiters. In Nederland zijn die kosten niet te verhalen op de wederpartij die u genoodzaakt heeft om die kosten te maken. In een slechter geval: u hoeft niet al die kosten te betalen als u de zaak verliest. Als u de rechtszaak of arbitragezaak (helemaal) wint, krijgt u de waarborgsom of het vastrecht terug. Welk bedrag u van uw advocaatkosten terug krijgt, staat amper in relatie tot die werkelijk gemaakte kosten. De laatste tijd vinden kostentoewijzingen plaats op basis van voorstellen van de Commissie Voorwerk van de rechterlijke macht, welke voorstellen zijn neergelegd in aanbevolen honorering van gemaakte kosten van advocaten. Dit komt neer op vergoeding van werkzaamheden, die afhankelijk van de hoogte van het geschil, in een bepaalde categorie vallen en dienovereenkomstig gefactureerd worden. Bij voorbeeld voor een opgestelde dagvaarding en repliek door uw advocaat, waarna u de zaak wint, zult u bij een vordering van euro 39.000, dat is tariefgroep II, uitgekeerd krijgen twee punten á 390 euro is 780 euro. Dit bedrag dient de wederpartij, die de zaak verloren heeft, u dan voor rechtsbijstand te betalen, ook al bedragen uw werkelijke advocaatkosten bij voorbeeld 10.000 euro. Soms is dit bij een specifieke geschillenregeling anders geregeld.

Reageer op dit artikel