nieuws

File uit, het ziekenhuis in?

bouwbreed Premium

File uit, het ziekenhuis in?

Samen met duizenden andere mensen in de file, zo weet ik uit ervaring en ú ongetwijfeld ook, minister De Boer, is niet aan te bevelen. Maar samen met honderden andere mensen het ziekenhuis in is helemáál niks! Op het moment dat ik dit schrijf, heeft u koud één werkdag erop zitten. Als één van de 16 miljoen adviseurs mag ik u een gratis advies geven. Dat u het fileleed wilt oplossen, doet mij bijzonder goed. Dat wil zeggen: als u hierbij ook oog heeft voor de doorstroming op het onderliggend wegennet van provincies, gemeenten en waterschappen. De snelweg af en dan stilstaan lijkt mij niet uw bedoeling. In het strategisch regeerakkoord wordt gesteld dat Nederland veiliger moet worden. Gelukkig maar. Er is echter meer dan de ‘sociale veiligheid’ op straat. Jaarlijks vallen er zo’n twintigduizend ernstige verkeersslachtoffers op de Nederlandse wegen. In uw regeerperiode vertegenwoordigt dit ruim het aantal inwoners van een middelgrote plaats zoals Spijkenisse en Gouda. Dit is iets om van te schrikken. De jaarlijkse economische schade als gevolg van verkeersonveiligheid is vijf miljard euro. Dit is beduidend meer dan de economische schade door files. Leed van slachtoffers en hun naasten niet te vergelijken met de ergernis over de files. Wat worden uw afrekenbare doelen op het terrein van de verkeersveiligheid? In het kader van het Startprogramma Duurzaam Veilig zijn er de afgelopen vier jaren door rijk en decentrale overheden honderden miljoenen geïnvesteerd om de wegen verkeersveiliger te maken. Ook waterschappen dragen als beheerder van bijna 7.000 kilometer plattelandsweg hun steentje aan bij. Inmiddels is bijna 4.000 kilometer waterschapsweg Duurzaam Veilig heringericht. Dit gezamenlijke beleid werpt vruchten af. Voor het eerst sinds jaren is het jaarlijks aantal verkeersdoden onder de 1000 gezakt. De doelstelling om in 2010 het aantal verkeersdoden terug te brengen tot maximaal 750 per jaar vraagt om investering van de gezamenlijke overheden van ongeveer 600 miljoen euro per jaar, waarvan de helft door het rijk zou moeten worden opgebracht. Het gros van het geld gaat zitten in infrastructurele maatregelen. Waterschappen en de andere decentrale overheden hebben de ambitie om verder te gaan met het Duurzaam Veilig inrichten van het wegennet. U als minister toch ook? Een veiliger Nederland is immers ook verkeersveiliger. Bovendien kunnen investeringen in bereikbaarheid en verkeersveiligheid goed samen gaan. Mijn advies is sneller van deur tot deur en niet het ziekenhuis in. Dit maakt ons land een stuk prettiger om in te wonen.

Reageer op dit artikel