nieuws

EIB haalt bouwscan NMa genadeloos onderuit

bouwbreed

den haag – Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid veegt de vloer aan met de door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) uitgebrachte analyse van de bouwbranche. Directeur A. Buur van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid verwijt de samenstellers belangrijke gegevens op onverantwoorde wijze door elkaar te husselen en foutieve conclusies te trekken.

Het gewraakte document vormt voor de NMa mede de basis voor het onderzoek naar ongeoorloofde kartelvorming in de bouwsector. In de door het Brusselse bureau Cap Analysis uitgevoerde scan wordt de omzet van de Nederlandse hoofdaannemers in 2000 geraamd op 44 miljard euro. Ongelukkigerwijs is de productie van installateurs en grondwerkers tot en met schildersbedrijven meegeteld. ‘De onderzoekers maken de vergissing de omzetten van de hoofdaannemers – inclusief alle dubbeltellingen – te relateren aan de de netto productiewaarde van de bouwnijverheid’, legt professor Buur de vinger op een zere plek.

Bizar

Het gegoochel met de cijfers neemt in diverse passages bizarre vormen aan. Het NMa-rapport komt tot een omzet van 15 miljard euro uit openbare en onderhandse aanbestedingen. De maatlat van het EIB reikt niet verder dan een omzetwaarde van 9 miljard euro. Ook zijn de wetenschappers van het EIB verbaasd te lezen dat het marktaandeel van de grootste tien bouwers in Nederland gezamenlijk dertig procent van de markt beheerst. De Amsterdammers komen niet verder dan een score van hooguit 24 procent. De verschillen zijn te meer pikant omdat Cap Analyses in de scan zich in een belangrijke mate gebaseerd heeft op studies van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in Amsterdam. Vanuit Belgisch perspectief is het veelvuldig samenwerken in combinaties een van de factoren die de kans op kartelvorming vergroot. Vooralsnog wordt de NMa warm noch koud van de zware kritiek. In overleg met Cap Analysis is besloten geen inhoudelijke reactie te geven op de aanval vanuit het EIB. Het Brusselse bureau zou zich liever wel verdedigen maar is gehouden aan afspraken met opdrachtgever NMa.

Twisten

‘We hebben kennis genomen van de reactie’, aldus S. Bierling van de NMa. ‘Je ziet wel vaker dat wetenschappers onderling met elkaar twisten. We voelen ons niet verstoord. Cap Analysis is een gerenommeerd en onafhankelijk bureau ‘. Bierling benadrukt dat – mocht de kritiek hout snijden – het speurwerk van de mededingingsautoriteit naar illegale onderonsjes in de Nederlandse bouw geenszins in gevaar is. ‘Hoofdtaak is ons onderzoek naar illegale prijsafspraken. Daarnaast zijn enkele studies verricht. De scan staat helemaal los van het fraudeonderzoek.’

Reageer op dit artikel