nieuws

Doetinchems gevang krijgt er vleugel bij

bouwbreed

Doetinchems gevang krijgt er vleugel bij

doetinchem – Penitentiare Inrichting De Kruisberg in Doetinchem gaat uitbreiden. De gevangenis krijgt er een nieuwe vleugel met 144 cellen bij. In het drie verdiepingen hoge complex zullen naast cellen ook een gymzaal en andere ontspanningsruimten worden gerealiseerd. Overigens bedraagt de netto-ruimtewinst zo’n zeventig cellen, omdat een aantal oude cellen wordt gesloopt. Het Doetinchemse gemeentebestuur heeft het ontwerp-bestemmingsplan voor de uitbreiding van De Kruisberg vastgesteld, maar wil deze pas ter inzage leggen als overeenstemming is bereikt over het uitsluiten van een tbs-kliniek op het terrein. Daarover wordt binnenkort met Justitie en de Rijksgebouwendienst een convenant gesloten. In het voorontwerp-bestemmingsplan wordt wel van de vestiging van een tbs-kliniek afgezien, maar de gemeente twijfelt of een dergelijk tbs-verbod in een bestemmingsplan wel juridisch haalbaar is. Als alle procedures doorlopen zijn, kan de bouw in 2003 beginnen.

Reageer op dit artikel