nieuws

Bungalowpark in neerwaartse spiraal

bouwbreed

de lutte – Het gaat slecht met Villapark de Luttermolen in het Twentse Losser. Veel eigenenaren van een recreatiebungalow willen hun optrekje kwijt. Het wemelt er bovendien van de onbebouwde en slecht onderhouden kavels bouwgrond. Van de 450 woningen die er zouden moeten verrijzen zijn er sinds de start van het project in 1996 ruim 250 gebouwd.

De oorzaak van de problemen is tweëerlei, meent Han van Benthem, makelaar bij Euverman en Temmink uit het nabijgelegen Oldenzaal. Beloofde faciliteiten zoals een zwembad en winkels zijn tot nog toe uitgebleven. Enkele eigenaren van bouwkavels zijn bovendien nog niet begonnen met de bouw van hun woning, zodat de bouwgrond braak ligt. Het geringe enthousiasme om te bouwen komt omdat de gemeente Losser niet wil dat de recreatiewoningen permanent worden bewoond. Veel grondeigenaren voelen zich bekocht en proberen hun kavel van de hand te doen in plaats van er nog meer in te investeren. Weliswaar mogen de eigenaren van een huis in De Luttermolen er zo vaak komen als ze willen, mits ze kunnen aantonen dat ze hun hoofdverblijf elders hebben, maar niettemin stuurt de gemeente regelmatig controleurs langs om te zien of de huizen niet toch dienen als ‘gewoon’ woonhuis.

Beloofd

Bij de Vereniging van Huiseigenaren de Luttermolen schoot dat in het verkeerde keelgat. Ze dreigen met een rechtszaak. Want volgens de vereniging is er geen aanleiding voor controles omdat al in 1996 door de gemeente in een brief aan projectontwikkelaar Kondor Wessels Projecten BV is vastgelegd dat ‘diegenen, die voldoen aan wettelijke criteria voor het hebben van een hoofdverblijf elders, daar binnen die criteria zo vaak en zo lang als zij willen mogen verblijven.’ Bovendien heeft de gemeente beloofd om met de bewoners te overleggen over de controles, maar die belofte is nooit nagekomen, schrijft J. Ter Brake, voorzitter van de bewonersorganisatie op zijn website.

Strop

Tot op heden is er geen dagvaarding bij de gemeente binnengekomen, vertelt een woordvoerder van de gemeente Losser. ‘De controles gaan gewoon door.’ De stroeve houding van het gemeentebestuur is vooral een strop voor verhuislustigen uit Oldenzaal, aldus een woordvoerder van Upton Vastgoed, dat kavels bouwgrond in het project te koop aanbiedt. ‘Veel mensen daar zoeken een huis, maar in Oldenzaal zijn weinig mogelijkheden. Daarom willen sommigen uitwijken naar De Luttermolen. Maar omdat die huizen niet permanent bewoond mogen worden, haken ze af.’ De familie Brand, die een kavel kocht in De Luttermolen maar daar nu van afwil omdat ze elders woonruimte vondt, bevestigt het volmondig. ‘Er is wel belangstelling voor onze bouwgrond, maar de mensen nemen een afwachtende houding aan. Ze willen eerst weten of ze er wel of niet permanent mogen verblijven. Daarover zal een rechtszaak uitsluitsel moeten geven.’ B. Moerdijk, woordvoerder van de vereniging van eigenaren, ziet nog een reden waarom de verkoop van bungalows en bouwkavels niet vlot. ‘Sommige aannemers en particuliere eigenaren van bouwgrond laten hun bezit gewoon braakliggen. De bewoners zitten tegen de rotzooi aan te kijken en potentiële kopers laten het afweten. Eigenaren die hun bezit verwaarlozen, kunnen binnenkort een aanschrijving verwachten. Als ze hun troep niet opruimen, doet de projectontwikkelaar het. Op hun rekening!’ Onbebouwde en in veel gevallen rommelige kavels bepalen het beeld op het recreatiebungalowpark in Losser, dat zucht onder de handhaving van de officiële status.

Reageer op dit artikel